Światowy Dzień WŻCh 2012:
Znaczenie Członkostwa w WŻCh

Nasze Zasady Ogólne, a w szczególności ZO 10, określają członkostwo w WŻCh  jako autentyczne, osobiste powołanie.  Członkostwo  to  jest  rezultatem  procesu  rozeznawania  i  zakłada  prawdziwe  i  żywe zaangażowanie  osoby  od małej  grupy  i/lub wspólnoty  lokalnej  po wspólnotę  krajową  i  ogólnoświatową. Rozumiane  jest  ono,  wraz  z  naszym  stylem  życia  (ZO 12),  jako  dopełnienie  dla  tego  dużego  Ciała Apostolskiego,  które  reprezentuje  WŻCh.  W  Światowym  Dniu  WŻCh  2012,  zapraszamy  wszystkie wspólnoty i bliskich przyjaciół, do rozważenia co oznacza prawdziwe i pełne członkostwo w WŻCh. Będzie ono wiązało się z zaangażowaniem w obrębie WŻCh, życiem trzema filarami naszej duchowości (formacją), wspólnotą  i  misją  (dziełami  apostolskimi),  finansową  współodpowiedzialnością,  i  odpowiadaniem  na wszystko do czego jesteśmy wzywani w ramach naszej wspólnoty.

Kluczowe elementy naszej drogi:
animatorzy i proces RPWR

Drodzy Przyjaciele,

Pozdrawiamy Was i Wasze rodziny! W tym numerze Projects chcemy nawiązać do dwóch ważnych aspektów stylu życia WŻCh: kwestii animatorów wspólnot oraz dynamiki procesu RPWR (rozeznawanie – posyłanie – wspieranie – rewizja). W listach skierowanych do wspólnot narodowych (listopad 2009, październik 2010), Prezydent poprosiła o opinie dotyczące tych dwóch dziedzin.

Światowy Dzień WŻCh to doskonała okazja, by ponownie uświadomić sobie łaskę bycia częścią wspólnoty światowej. Każdego roku wspólnie podejmujemy rozważania, pomagające budować naszą tożsamość wspólnotową. W ramach obchodów światowego dnia WŻCh w 2011 roku proponujemy, aby wszystkie wspólnoty zastanowiły się nad charakterem wspólnoty, do której jesteśmy powołani, biorąc za punkt odniesienia naszą współodpowiedzialność w WŻCh, a zwłaszcza współodpowiedzialność finansową.

Projects 144 - Światowy Dzień WŻCh 2010

Opcja dla ubogich w tożsamości WŻCh
(Gdzie są ubodzy w WŻCh?)

Pod koniec obrad Zgromadzenia Ogólnego WŻCH w Fatimie, gdy dokument końcowy był już opracowany, niektórzy delegaci zgłosili brak, ich zdaniem, należytego pogłębienia kwestii: „jaka istnieje zależność między WŻCH a ubogimi?”. Wielu uczestników było zdania, że ta relacja jest jasno wyrażona w Zasadach Ogólnych. Jednak rozmowy w trakcie spotkania światowego ukazywały zupełnie coś innego – brak należytej jasności w tej kwestii.

Projects 143
Październik 2009

Międzynarodowy apostolat WŻCh i jego promocja.

Drodzy przyjaciele w Panu,

Ostatnie Zgromadzenie Światowe naszej Wspólnoty zaleciło, aby nominować koordynatora inicjatyw apostolskich i promocji apostolatu. Rekomendacja ta, zainspirowana apostolskim charakterem naszej wspólnoty jest głęboko zakorzeniona w charyzmacie WŻCh[1]. Jest to dla nas wezwanie, abyśmy bardziej uwidaczniali podejmowane przez nas działania apostolskie, a także naszą obecność przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie działamy jako organizacja pozarządowa (NGO) ze statusem doradczym.

„Pogłębianie otrzymanych w Fatimie łask,
aby stawać się proroczą wspólnotą WŻCh”

        Jako członkowie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego czujemy się szczególnie zjednoczeni przez naszą wspólną wiarę i duchowość oraz powołani do bycia prawdziwym Ciałem Apostolskim, które jest znakiem nadziei i pośrednikiem w budowaniu Królestwa Bożego w dzisiejszym świecie. Zgromadzenie Światowe w Fatimie w sierpniu 2008 r. było szczególnie wrażliwe na wezwanie, które zaprasza nas do przyjęcia znaków czasu w tym bardzo skomplikowanym, wciąż zmieniającym się świecie. Mamy je podejmować jako Ciało Apostolskie z wielką „kreatywnością w rozeznawaniu” szczególnie w odniesieniu do tak bardzo rozpowszechnionego problemu, jakim jest wykluczenie ze świata osób najbardziej potrzebujących. Ponadto zauważamy, jak ważne jest pogłębianie i umacnianie naszego członkostwa i zaangażowania w WŻCh oraz znalezienie dróg, by zainspirować innych z tą pełnej nadziei łaską, w której jako uczniowie Chrystusa i Jego Kościoła, żyjemy.

Projects 128

25 marca 2005 roku
Światowy Dzień WŻCh
 

....W miarę jak postępujemy w kierunku stawania się jednym ciałem apostolskim, zauważamy z pokorą naszą całkowitą zależność od Boga oraz osobistą i wspólnotową konieczność, by się do Niego ciągle nawracać.... 1

W Nairobi Zgromadzenie Światowe WŻCh zaprosiło nas i zachęciło do rozeznania we Wspólnotach Narodowych znaków potwierdzających drogę, na którą zostaliśmy zaproszeni jako członkowie jednego ciała. Chodzi o to, abyśmy w naszej misji jako wspólnota apostolska podejmowali wobec siebie nawzajem proces rozeznawania, posyłania, wspierania i rewizji.

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

© WŻCH Polska 2024
Wykonanie: Solmedia.pl