BN2021.1jpgTa noc jest odpowiedzią na wszystkie dręczące człowieka pytania. Opromieniona blaskiem Tego, który Nienazwany do końca, Ponadczasowy i Nieskończony wkracza w ten świat i przychodzi do człowieka, aby zaświadczyć o jego wielkości i przeznaczeniu. Nasz Bóg choć transcendentny, nie ukrywa się, nie milczy lecz wychodzi człowiekowi naprzeciw, objawia się mu i go kocha.
ks. Jerzy Grześkowiak
 
Drodzy Członkowie i Przyjaciele Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego niech Noc tajemnicy Wcielenia się Boga zaowocuje POKOJEM, RADOŚCIĄ i ZGODĄ przy wigilijnym stole.
 
Marta Lewandowska-Harasimowicz
prezydent WŻCh w Polsce

advent g0e1684071 640

„Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Łk 21,25-28.34-36)

 

Drodzy Członkowie i Przyjaciele Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego!

 

Rozpoczęliśmy czas adwentowego oczekiwania. Jesteśmy zaproszeni do przyjęcia określonej postawy, którą cechują trzy zasady. Pierwsza z nich to uważnie patrzeć na rzeczywistość we mnie i wokół mnie. Druga zasada czekania na Boga to niczym się nie zadowalać i nie rezygnować z szukania. Należeć do tych, którzy nie spodziewają się zbyt wiele po ludzkiej historii, ale oczekują i tęsknią do tego, co „lepsze”, kierując swój wzrok ku Bogu. Trzecim warunkiem autentycznego szukania Boga jest przekonanie, że odpowiedź musi przyjść… Czekać to wyznawać, że gotowa odpowiedź tutaj nie istnieje; to żyć nadzieją, że odpowiedź przyjdzie, że czekanie się opłaci, że przy końcu czasów wszystko, co dobre i co złe znajdzie swoje uzasadnienie i spełnienie.

Kartka z fragmentem obrazu ze św. Ignacym przyjmującym misję od Chrystusa. Obraz autorstwa Andrea PozzoKochający Boże,

Stajemy przed Tobą prosząc o Twą szczególną łaskę na rok poświęcony pamięci nawrócenia świętego Ignacego.

Wspominamy bitwę pod Pompeluną, waleczność Ignacego, jego brawurę i umiejętność odnoszenia się do swoich towarzyszy.

Wspominamy jego ranę; zrujnowane marzenia; jawną porażkę; kruchość zdrowia; powrót do Loyoli i długie dni poszukiwania duszy starającej się znaleźć własną drogę w życiu, w końcu oddanie swojego życia Tobie po usłyszeniu Twojego głos przemawiającego przez czytania, sny, modlitwy i wyobraźnię.

Święci WŻCh

Litania została ułożona z okazji rocznicy 450-lecia działalności w Polsce (1571-2021) ruchu świeckich inspirowanego duchowością św. Ignacego i szczególną miłością do Maryi przez o. Adam Schulza SJ. Litania jest przeznaczona do użytku wewnętrznego.

W Litanii wymienieni są polscy Święci, Błogosławieni oraz Słudzy Boży, którzy należeli do Sodalicji Mariańskiej obecnie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, lub byli jej moderatorami.

Czy znacie już pismo Manreza? To kwartalnik formacyjny, który nie tylko porusza ważne treści, ale też zawiera propozycję ich pogłebienia poprzez ćwiczeni duchowe. Najnowszy numer porusza temat taktyk stosowanych przez złego ducha. 

Prymat Piotra. Posłuszeństwo wobec Papieża

Jedną z cech fundamentalnych chrześcijaństwa, w Kościele katolickim wprost warunkującą bycie chrześcijaninem, jest dostrzeżenie i uznanie ustanowionego przez Jezusa Chrystusa „prymatu Piotra” w gronie Apostołów i w życiu całej wspólnoty chrześcijańskiej. Szacunek i posłuszeństwo temu, co głosi następca Piotra, konkretny papież.

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

© WŻCH Polska 2024
Wykonanie: Solmedia.pl