W naszej Poradni oferujemy profesjonalną pomoc psychologiczną i terapeutyczną. Prowadzimy konsultacje, poradnictwo, psychoterapię oraz coaching. Celem działalności Poradni jest świadczenie różnorodnych form pomocy wszystkim tym - zarówno osobom wierzącym jak i niewierzącym - którzy poszukują drogi do pełni życia poprzez porządkowanie i rozwój sfery emocjonalnej, psychicznej i duchowej.

Łaska buduje na naturze, dlatego chcemy pomagać ludziom troszczyć się o psychikę i sferę duchową tak, aby mogli żyć pełniej i bardziej szczęśliwie w relacji do siebie, innych osób i otaczającego świata. Pragniemy realizować ten cel poprzez profesjonalny zespół specjalistów: psychologów, terapeutów, doradców i osób duchownych, których łączy wiara w Boga przeżywana jako osobista pasja.

Zachęcamy do odwiedzenia  poznańskiej strony poradni  i  zarezerwowania terminu wizyty , skorzystania z pomocy wykwalifikowanego zespołu terapeutów.

Oprócz indywidualnych spotkań proponujemy następujące formy pomocy i rozwoju:

Coaching 

To wyprawa w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o własne życiowe plany i cele, o sposoby budowania relacji, czy naukę i rozwijanie potrzebnych kompetencji. Coaching, rozumiany jako INTEGRALNE TOWARZYSZENIE OSOBIE, rozwija i zmienia całego człowieka, w zależności od tego, co dla niego aktualnie ważne, zrzucenie kilogramów, napisanie pracy magisterskiej, wybór drogi życiowej, rozwój życia duchowego. Coaching jest dla odważnych, którzy nie boją się wyzwań i zmian, którzy chcą żyć bardziej, mocniej i piękniej.

Warsztaty

To sposób na sposób na przekucie teorii w praktykę, na rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy do rozwiązywania konkretnych problemów. Dobry warsztat pozwala na to, by skorzystać z niego w takiej mierze jak potrzebujemy. Jego ważnym aspektem jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni do poznawania i doświadczania, zadawania pytań i szukania odpowiedzi. Poziom zaangażowania, czerpania z proponowanych treści uczestnik reguluje sam. Warsztaty inspirują, pokazują nową perspektywę, zachęcają do rozwoju.

Grupy rozwoju osobistego

To cykl warsztatów odbywający się z reguły dla stałej grupy uczestników. Podobnie jak jednodniowe warsztaty ich celem jest wspieranie w rozwoju ( nie terapia).  Mają tę przewagę nad jednorazowym spotkaniem, że pozwalają na trenowanie wprowadzanych na zajęciach treści w codzienności. Uczestnicy mają szansę poznać się lepiej, dzięki czemu bardziej obecne jest wzajemne wsparcie, a praca daje lepsze efekty.

Grupy wsparcia 

Gromadzą uczestników wokół jakiegoś trudnego doświadczenia. Spotkania są szansą współtowarzyszenia sobie nawzajem w jakiejś niełatwej, często bolesnej sytuacji. Rozumiejąc innych zaczynamy lepiej rozumieć siebie. Poczucie, że nie jest się samemu z tym doświadczeniem dodaje otuchy i nadziei.

W Poradni VINEA można skorzystać również z pomocy duchowej

w ramach, której oferujemy nieodpłatną rozmowę duchową z jezuitami zaangażowanymi w tym miejscu. Jej celem jest udzielenie wsparcia na drodze duchowego rozwoju. Może ono być szczególnie pomocne w chwilach kryzysu lub większych trudności życiowych, które stają się uprzywilejowanym momentem uważniejszego poszukiwania Boga – czego często sami nie zauważamy. Dokonuje się to poprzez przyjęcie pytań o sens życia lub sens trudności, które stają na drodze życia. A także poprzez poszukiwanie własnych odpowiedzi.

Rozmowa duchowa nie polega na doradzaniu drugiej osobie, co ma zrobić w swojej aktualnej sytuacji duchowej. Stanowi pomoc w lepszym spotkaniu się ze sobą samym i zobaczeniu tego, czego samemu nie można dojrzeć. Pomaga podjąć pełniej odpowiedzialność za swoje życie. Pomaga zobaczyć szerzej aktualną sytuację życiową w świetle wiary. Pomaga wyjść na spotkanie Bogu, który przychodzi często w niespodziewanych sytuacjach. Pomaga rozeznać wolę Bożą w danym momencie życia. Pomaga odnaleźć drogę do pełniejszego życia. Może również stanowić pomoc dla osób, które przygotowują się do udziału np. w rekolekcjach ignacjańskich.

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

© WŻCH Polska 2024
Wykonanie: Solmedia.pl