owoceZespół ds. Rodziny - owoce: 

  1. DYSK Google

Stworzono specjalne miejsce na dysku gdzie są zamieszczane sprawozdania ze spotkań Zespołu. Na tymże dysku są umieszczane ciekawe książki dotyczące rodziny, które warto polecić innym z krótkimi rekomendacjami, ma być również stworzona osobna kategoria dla książek bardziej naukowych dotyczących np. wychowania oraz funkcji rodziny. Na dysku Google jest miejsce na konspekty różnych spotkań dotyczących tematyki rodzinnej. Wszyscy są zaproszeni do umieszczania tam materiałów, by mogły służyć innym osobom i wspólnotom. Możemy udostępniać te materiały w ramach WŻCh

  1. Warsztaty Zegar Rodzinny

 „Family clock”, stworzony w Hiszpani w środowisku WŻCh, jest bardzo mocno osadzony w duchowości ignacjańskiej i w dynamice Ćwiczeń Duchowych. Sama nazwa bierze się stąd, że celem warsztatów jest dostrojenie indywidualnych zegarów członków rodziny, a jednocześnie stworzenie wspólnego zegara rodziny, który będzie odmierzał czas naszego wspólnego życia, nadawał rytm naszym wspólnym działaniom, wyznaczał czas na poszczególne momenty ważne dla budowania relacji w rodzinie. Ponadto warsztaty podzielone są na 8 etapów (godzin) ułożonych w nieprzypadkowy proces prowadzący od gotowości (otwartości) poprzez wdzięczność, spojrzenie w prawdzie na obecny nasz projekt rodzinny, pewne ważne decyzje, zmierzenie się z doświadczeniem porażki, aż po przebudowę swego projektu rodziny. 

Pilotażowa warsztaty odbyły się w Poznaniu na przełomie  września i października.

  1. Rekolekcje dla dzieci „Spotkanie z Chrystusem”

Są to rekolekcje dla dzieci dla każdej grupy wiekowej od 3 lat do 18 lat. Program rozpoczął jezuita Eduardo Levy w Meksyku w 1963 roku, do Polski przywiózł i zaszczepia go również jezuita Zbigniew Szulczyk SJ. www.spotkaniezchrystusem.jezuici.pl/szc-dzieci-mlodziez/

Zgodnie z duchowością ignacjańską rekolekcje opierają się na doświadczeniu Boga i Jego bliskości , osobiście i we wspólnocie. – dziecko czegoś dotknęło, coś przeżyło, czegoś doświadczyło zmysłami i w ten sposób lepiej zapamiętało i rozważyło i wyciągnęło lepszy owoc. Do każdego warsztatu potrzebny jest zespół wolontariuszy, to przestrzeń do której zapraszamy także ludzi z poza wspólnoty.

  1. Portal do pracy z młodymi ludźmi.

Owocem nawiązanych relacji na Morasku, oprócz wspomnianego Zegara Rodzinnego, jest również powstanie polskiej wersji strony internetowej www.seeingmore.org , na której zamieszczone są krótkie filmiki, które są inspiracją dla prowadzących spotkania z młodymi ludźmi a także do indywidualnej refleksji. Filmiki są podzielone na kategorie tematyczne, odnoszące się do dynamiki Ćwiczeń duchowych i są mocno osadzone w naszej duchowości. Polska wersja powstała dzięki zaangażowaniu młodych ludzi (tłumaczenie wszystkich filmów i tagów) z Murowanej Gośliny.

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

© WŻCH Polska 2024
Wykonanie: Solmedia.pl