Zapraszamy do lektury 159 numeru Projects, w którym zamieszczone są informacje z pierwszego spotkania nowej Rady Wykonawczej (ExCo) Wspólnoty Światowej WŻCh.  Obok opisu przebiegu spotkania zamieszczone są też tematy pracy na następne 5 lat a także wieści z naszego Sekretariatu w Rzymie.
Prezentujemy 158 wydanie Projects opublikowane na kolejny światowy dzień WŻCh, który jednocześnie będzie zakończeniem roku jubileuszu 450-lecia naszej wspólnoty. Projects zawiera materiał pomocny do refleksji i wydobycia owoców jubileuszu.
Od naszych korzeni ku nowym obszarom
To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie (Mk 9,7)


Drodzy bracia i siostry, członkowie WŻCh

Gorące pozdrowienia! W dniach od 30 lipca do 8 sierpnia 2013 członkowie Światowej Wspólnoty spotkali się na Zgromadzeniu Ogólnym w Bejrucie, w Libanie. Kontemplowaliśmy Chrystusa przemienionego i słuchaliśmy głosu Ojca wyrażającego głęboką miłość do Syna i wszystkich Jego naśladowców. Usłyszeliśmy wołanie Chrystusa i prowadziliśmy refleksję nad naszą tożsamością, powołaniem i misją, aby rozeznać drogę najpełniejszego naśladowania Go w Jego wędrówce ku nowym obszarom. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 66 wspólnot narodowych, z których 3 (Botswana, Gwatemala i Litwa) uzyskały pełne członkostwo we Wspólnocie Światowej.

Drodzy przyjaciele,
Jako duchowe przygotowanie do Zgromadzenia Ogólnego w Libanie zapraszamy wszystkich do modlitwy tekstem biblijnym, który stanowi motyw przewodni naszego Zgromadzenia Światowego. Proponujemy rozważyć scenę Przemienienia Pańskiego z ewangelii według św. Marka 9, 2-8.

Tajemnica Przemienienia posiada bardzo ważne znaczenie w życiu Chrystusa. Potwierdza to fakt, że jest ona opisana we wszystkich trzech ewangeliach synoptycznych. Następuje ona zaraz po zapowiedzi Męki Pańskiej i tym samym rzuca światło na głębsze znaczenie całego Misterium Paschalnego. To opatrznościowe, że będziemy obchodzić to święto w czasie Zgromadzenia w Libanie (6 sierpnia). To także daje nam możliwość docenienia wielkiego znaczenia nadanego tej Tajemnicy w Kościele Wschodnim.

Prezentujemy 154 numer biuletynu Rady Wykonawczej Światowej WŻCh "Projects". Proponując refleksję nad WŻCh jako świeckim ciałem apostolskim, biuletyn wprowadza nas w światowy dzień WŻCh, 25 marca 2013, który otworzy roku jubileuszowy 450-lecia naszej Wspólnoty.

Zapraszamy do lektury i refleksji nad zaganieniami poruszonymi w "Projects"
Drodzy przyjaciele.
 
Najserdeczniejsze pozdrowienia od Rady Wykonawczej Światowego WŻCh!
 
W związku z informacją rozesłaną w Wielkanoc 2012 roku o zbliżającym się Zgromadzeniu
Światowym w Libanie w 2013 roku, chcielibyśmy wraz z Wami wszystkimi rozpocząć proces przygotowań do Zgromadzenia.
 
Temat naszego Zgromadzenia to:
 

Od naszych korzeni ku nowym obszarom
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie! (Mk 9,7)

Światowa Wspólnota Życia Chrześcijańskiego ma zaszczyt ogłosić Jubileuszowy Rok Łaski 450-lecia, który rozpocznie się 25 marca 2013 r. i trwał będzie do 25 marca 2014 r.

Rok 2013 upamiętniał będzie 450-lecie Ignacjańskich Wspólnot Świeckich.

W 1563 roku Jean Leunis SJ założył Prima Primaria w Kolegium Rzymskim. Stała się ona pierwszą wspólnotą, do której przyłączyło się wiele Kongregacji Mariańskich (Soldalicji Mariańskich). Rozszerzyły się one wkrótce na cały świat. Wspólnoty świeckie stały się narzędziem dla zachowania i rozprzestrzeniania charyzmatu ignacjańskiego we wszystkich obszarach życia, pełniąc rolę, która stała się szczególnie ważna w okresie kasaty Towarzystwa Jezusowego. Kongregacje miały przez wszystkie lata ogromne oddziaływanie na życie społeczne i moralne. W 1967 r. Prima Primaria przekształciła się w WŻCh i w ten sposób nadal przekazuje charyzmat ignacjański osobom świeckim.

Spotkanie Rady Wykonawczej Światowej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, 2012

Drodzy Przyjaciele w Chrystusie i we Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego,

Pozdrawiamy Was wszystkich. Chcielibyśmy przekazać Wam najnowsze informacje z czwartego dorocznego spotkania Rady Wykonawczej Światowej WŻCh, które odbyło się w Domu Rekolekcyjnym Montecucco w Rzymie w dniach 11-21 lutego 2012 roku. Rytm każdego dnia wyznaczały dobrze nam wszystkim znane: modlitwa poranna, rachunek sumienia i Eucharystia. Dziękujemy Wam za modlitwę i wsparcie w tym szczególnym dla nas czasie. Mają one dla nas ogromną wartość. I chociaż na zewnątrz było bardzo zimno (czasami padał śnieg), to wzajemna obecność i poczucie wsparcia Wspólnoty Światowej dawały nam siłę i ciepło.

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

© WŻCH Polska 2024
Wykonanie: Solmedia.pl