Spotkanie regionalne WŻCh w Zakopanem
6-11 lipca 2009
Litwa/Łotwa/Słowacja/Węgry/Polska

Regional CLC meeting in Zakopane
July 6-11th, 2009
Lituania/Latvia/Slovakia/Hungary/Poland

Wakacje w Zakopanem zapamiętam jako czas pełen radości, uśmiechu i czas bardzo wspólnotowy. Z jednej strony było to spotkanie regionalne, na które przybyli przedstawiciele wspólnot narodowych z naszej części Europy: Litwy, Łotwy, Słowacji, Węgier no i Polski. Prawdziwą niespodzianką była da mnie obecność osób z Łotwy, nie wiedziałam do tej pory, że i tam powstaje nasza Wspólnota. Z drugiej strony, w niezwykle bogaty sposób była reprezentowana Wspólnota Polska - przyjechały osoby ze Szczecina, Trójmiasta, Torunia, Poznania, Warszawy, Łodzi, Lublina, Bytomia i Krakowa. Byli oczywiście obecni również gospodarze - zakopiańczycy.

I will keep in mind the vacations in Zakopane as a time of joy, smile and a Community Time. On the one hand it was a regional meeting, where arrived representatives of our part of Europe: Lituania, Latvia, Slovakia, Hungary, and finally Poland. The presence of people from Latvia was a real suprise to me. Since now I did not realise that our Community is growing also there. On the other hand, also Polish Community was represented unusually reachly - community members from Szczecin, Gdynia, Toruń, Poznań, Warsaw, Łódź, Lublin, Bytom and Cracow arrived. There were of course also present our hosts from Zakopane Community.

Ideą spotkania było wzajemne poznanie się i integracja poprzez wspólny wypoczynek, dzielenie, prezentacje wspólnot, modlitwę i zabawę. Ważnym punktem każdego dnia była Msza Święta odprawiana bądź po polsku, bądź po angielsku, a w ostatnim dniu spotkania w tradycyjnym języku Kościoła - po łacinie. Wielu z nas bardzo poruszyło wspólne odmawianie moditwy Ojcze Nasz podczas Mszy Św., gdy każdy wypowiadał ją w swoim języku ojczystym. Ukazywało ono głęboki sens tego czym jest jedność w różnorodności - nasze wspólne dziecięctwo Boże, nasz wspóny cel, wspólne pragnienia wypowiadane w moditwie. 

The goal for the meeting was to get know each other and to integrate throughout the common rest, sharing, presenting of our communities, prayer and rejoicing. The important moment of everyday was the Holy Mass. It was officiated in Polish or English and on the last day in the traditional language of the Church - Latin. Many of us were touched by the praying Our Father together during the Mass, when everyone prayed it in their own language. It showed us the deep sense of what the unity in diversity means. This is our being the childs of God, this is our common destination, our common desires expressed in the prayer.

Spotkanie to pozostawia w mojej pamięci wspomnienie wszystkich osób, które poznałam. Ich serdeczność i otwartość. Niesamowitym znakiem było to, że mimo towarzyszących nam nieraz językowych trudności komunikacyjnych, chcieliśmy jedni drugim przekazać to, czym żyjemy w naszych wspólnotach, co jest naszym skarbem, co dla jest nas ważne. Były to rozmowy pełne pasji i inspiracji. Prawdziwa komunikacja, dla której trudności językowe nie są przeszkodą, bo jak powiedziała Eva z Węgier - "niebieska" komunikacja przebiega w sercu Boga. 

The meeting leaves all the people I met in my memories. Also their cordiality and openness. A very impressive sign for me was the fact, that despite of lingual communication hardships that we were facing quite often, we made efforts to share with one another of what we deeply experienced in our communities, what were our treasures, what was important to us. These were conversations full of a passion and inspirations. The real communication, that is not affected by lingual hardships, because, as Eva from Hungary pointed it out, "heavenly" communication takes place in the Heart of God.

Zapraszam do obejrzenia relacji fotograficznej ze spotkania.

I invite you to see the photo-relation from the meeting.

 

Monika

 

 

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

© WŻCH Polska 2024
Wykonanie: Solmedia.pl