Zgromadzenie Ogólne kieruje Światową Wspólnotą WŻCh. Decyduje o jej kierunkach działania, wybiera prezydenta i Radę Wykonawczą. Jest miejscem na którym wspólnoty narodowe dzielą się swoimi doświadczeniami. Biorą w nim udział delegaci ze wszystkich Wspólnot Narodowych WŻCh, (dwóch delegatów świeckich i jezuita, z każdej wspólnoty), w tym także z Polski, oraz ustępująca Światowa Rada Wykonawcza.

o. Arturo Sosa SJ>> Pośród tych kilku chlebów i ryb, jakie WŻCh ma do podzielenia się z Kościołem i światem, jest doświadczenie osobistego i wspólnotowego rozeznawania duchowego. Duchowość ignacjańska wprowadza w rozeznawanie oraz ćwiczy nas w rozwijaniu go, tak by stało się nawykiem w naszym chrześcijańskim życiu. Papież Franciszek poprosił Towarzystwo Jezusowe o szczególną pomoc w upowszechnianiu praktyki rozeznawania w życiu Kościoła. Ta prośba odnosi się także do wszystkich, którzy żyją duchowością ignacjańską. WŻCh, jako ruch świeckich inspirowany tą duchowością, jest najlepiej przygotowany do tego, by wspierać rozwój Kościoła świeckiego zdolnego do rozeznawania w życiu osobistym i wspólnotowym. <<

Pełny tekst przemówienia: Rozeznająca Wspólnota Świeckich w Służbie Pojednania

Papież FranciszekPapież Franciszek przesłał list na XVII Zromadzenie Ogólne Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, jego treść przedstawiamy w załączonym tłumaczeniu.

List papieża Franciszka [PDF]

Publikujemy dokument końcowy uchwalony przez XVI Zgromadzenie Ogólne Światowej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego. Dokument podsumowuje pracę Zgromadzenia oraz wyznacza kierunki działań Wspólnoty na następne lata. Szczególnymi obszarami zainteresowania w pracy apostolskiej WZCh są: Rodzina, Globalizacja i ubóstwo, Ekologia oraz Młodzież.

Dokument w formacie PDF.

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

© WŻCH Polska 2024
Wykonanie: Solmedia.pl