Ekologia to wielki temat, rzadko poruszany w środowiskach kościelnych, choć niewątpliwie encyklika papieża Franciszka Laudato Si burzy ciszę wokół tych zagadnień. Troska o środowisko, to, można powiedzieć, troska o dobrobyt stworzenia – o dobro tego wszystkiego, co Bóg włożył w nasze ręce. Dbałość o środowisko, przyrodę, stan zasobów naturalnych, prowadzi do troski o drugiego człowieka, zwłaszcza osoby ubogie, narażone na skutki działań wielkich korporacji, a także o los przyszłych pokoleń.
Podczas Zgromadzenia WŻCh w Libanie w 2013 r., właśnie ekologia została odczytana jako jedno z najważniejszych wyzwań naszego czasu i została obrana za jeden z czterech priorytetowych kierunków naszego działania (pozostałe to "rodzina", "ubóstwo i globalizacja" oraz "młodzież").

Jako inspirację do pracy w tym temacie otrzymaliśmy w tych dniach kolejny numer Suplementu do Progressio, w całości poświęcony ekologii. Suplement ukazał się w trzech językach: angielskim, francuskim oraz hiszpańskim. Na język polski postaramy się przetłumaczyć propozycje spotkań w grupach.

Spis treści:

 • Wprowadzenie –  Mauricio López Oropeza, Prezydent Światowej WŻCh
 • Rozważania:
  • Refleksje nad Laudato Si – Luke Rodrigues, Wiceasystent Światowej WŻCH
  • Wyzwanie ery antropocentrycznej – Luiz Fernando Krieger – WŻCh w Brazylii.
  • Ekologia integralna – studium przypadku i refleksja duchowa – Lois i Kuruvila Zachariah – WŻCh w Kanadzie.
 • Artykuły dotyczące Projektu Amazon
  • Wezwanie do zmiany – Carmen Amaya i Jairo Forero – WZCh w Hiszpanii
  • Pan-amazońska Kościelna Sieć Współpracy – REPAM (Red Ecclesial PanAMazonica) – Mauricio López Oropeza, Prezydent Światowej WŻCh i Sekretarz Wykonawczy REPAM.
 • Doświadczenia z całego świata:
  • COP21 (Conference Of Parties - konferencja klimatyczna) i pielgrzymka klimatyczna – Estelle Grenon – WŻCh we Francji
  • Młodzieżowy Ruch Ekologiczny w Afryce – Allen Ottaro, WŻCh w Kenii.
  • Globalny Katolicki Ruch Klimatyczny (GCCM – Global Catholic Climate Movement) – Ann Marie Brennan, WŻCH w USA.
 • Plany 12 spotkań formacyjnych poświęconych ekologii do przeprowadzenia we wspólnotach podstawowych.
 • Prezentacja Zespołu WŻCh ds. Ekologii

Progressio Suppl. 72 - ENGLISH 

Progressio Suppl. 72 - FRANCE

Progressio Suppl. 72 - ESPAÑOL

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

© WŻCH Polska 2024
Wykonanie: Solmedia.pl