Zgromadzenie Ogólne kieruje Światową Wspólnotą WŻCh. Decyduje o jej kierunkach działania, wybiera prezydenta i Radę Wykonawczą. Jest miejscem na którym wspólnoty narodowe dzielą się swoimi doświadczeniami. Biorą w nim udział delegaci ze wszystkich Wspólnot Narodowych WŻCh, (dwóch delegatów świeckich i jezuita, z każdej wspólnoty), w tym także z Polski, oraz ustępująca Światowa Rada Wykonawcza.

Rolę jaką odgrywają Zgromadzenia Światowe najlepiej można docenić patrząc na ich historię:

Pierwsze spotkania miały miejsce w Rzymie W 1950 roku i dwa lata później w Barcelonie. Wówczas, członkowie, jeszcze oddzielnych, Sodalicji Mariańskich zaakceptowali potrzebę utworzenia światowej federacji wspólnot. Powstał projekt Statutu, a wraz z nim - Federacja Światowa.

I. W 1954 r. odbyło się w Rzymie pierwsze Zgromadzenie Federacji, które zorganizowało wybory do światowej Rady Wykonawczej.

II. W 1959 r. delegaci Sodalicji z całego świata spotkali się w Newark, w Stanach Zjednoczonych. Uczestnicy tego zgromadzenia poszukiwali dróg odnowy Sodalicji Mariańskich. Powierzyli oni Sekretariatowi Federacji (działającemu w Rzymie) przygotowanie wspólnych reguł, co było krokiem w kierunku uchwalenia Zasad Ogólnych.

III. W 1964 r. Zgromadzenie Światowe spotkało się w Bombaju, w Indiach. Został tam przedstawiony projekt Zasad Ogólnych, z którego uchwaleniem wstrzymano się do zakończenia Soboru Watykańskiego II.

Od tej pory Zgromadzenie zwoływane było raz na 3 lata.

IV W 1967 r. Zgromadzenie spotkało się ponownie w Rzymie. Było ono przełomowe. 140 delegatów z 38 krajów uchwaliło tekst Zasad Ogólnych. Zgromadzenie przyjęło również nową nazwę Federacji - Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, która odróżniła Federację od działających równolegle, dobrze znanych Sodalicji Mariańskich. Wspólnoty pozostawały wciąż federacją wspólnot.

V. W 1970 r. delegaci wspólnot spotkali się w Santo Domingo w Ekwadorze. Zgromadzenie to podjęło temat kryzysu i nowych wyzwań wobec wspólnot.

VI. W 1973 r. szóste Zgromadzenie Ogólne w Augsburgu, w Niemczech zajęło się tematem powołania do wolności. Jego hasłem było "wyzwolenie dla wszystkich mężczyzn i kobiet".

VII. W 1976 r. podjęto temat ubóstwa. Zgromadzenie w Manili, na Filipinach odbyło się pod hasłem "ubodzy razem z Chrystusem, by lepiej służyć".

VIII W 1979 r. Zgromadzenie znowu spotkało się w Rzymie. Tematem było "w służbie jednemu światu".

IX. W 1982 r. nastąpił kolejny przełom. Federacja Wspólnot Życia Chrześcijańskiego przekształciła się w jedną Światową Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego. Było to podczas Zgromadzenia w Providence w Stanach Zjednoczonych. Hasłem tego spotkania było "wezwani do bycia jedną Wspólnotą Światową w misji wprowadzania sprawiedliwości". Owocem tego zgromadzenia był również dokument Survey, definiujący kierunek formacji WŻCh

Od tej pory Zgromadzenia zaczęto zwoływać raz na cztery lata.

X. W 1986 r. Zgromadzenie odbyło się w Hiszpanii w Loyoli. Było ono szczególnie istotne dla nas. To wtedy właśnie Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce została przyjęta do Wspólnoty Światowej. Na spotkaniu w Loyoli byli już obecni nasi przedstawiciele. Hasłem tego zgromadzenia było "zobaczyć Maryję jako model naszej misji, czynić cokolwiek oznajmi nam Chrystus".

XI. W 1990 r. w Guadalajarze w Meksyku przedyskutowano i zatwierdzono odnowione Zasady Ogólne. Zaś hasłem przewodnim było "międzynarodowa wspólnota w służbie Królestwa - aby iść i przynosić owoc".

XII. W 1994 r. Zgromadzenie spotkało się w Hongkongu. Skierowało swą uwagę na misję Wspólnoty. Jego tematem było "Wspólnota WŻCh w misji: 'Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę żeby on już zapłonął'". Zgromadzenie to poleciło wprowadzenie planów formacyjnych (wstępnych i długofalowych) według szczególnych kryteriów.

XIII. W 1998 r. w Itaici w Brazylii kontynuowano ten kierunek. Zgromadzenie podkreśliło charakter wspólnoty jako apostolski. Jego hasłem było "pogłębianie naszej tożsamości jako wspólnoty apostolskiej - zdefiniowanie wspólnej misji. 'WŻCh jako list od Chrystusa spisany przez Ducha Świętego i wysłany współczesnemu światu'". Zgromadzenie to określiło w sposób ogólny, czym jest misja WŻCh.
Zgromadzenie w Itaici uchwaliło też dokument, przygotowywany w ciągu 4 lat od poprzedniego zgromadzenia przez Radę Wykonawczą w konsultacji ze wspólnotami narodowymi. Dokument ten to Charyzmat WŻCh - szczegółowo opisuje i wyjaśnia formację i duchowość naszej Wspólnoty.

W Itaici ponownie zmieniono termin spotkań Zgromadzenia Ogólnego - od tej pory odbywają się one co 5 lat.

XIV. W 2003 r. Zgromadzenie Ogólne zawitało w stolicy Kenii - Nairobii. Podjęło ono temat "być posłanymi przez Chrystusa członkami jednego ciała (apostolskiego)". Zgromadzenie określiło konkretniej jak wygląda misja WŻCh, rozpoznając i opisując proces jej podejmowania: rozeznawanie-posyłanie-wspieranie-rewizja. Przyglądało się też kwestiom współpracy między WŻCh a Towarzystwem Jezusowym. W czasie tego Zgromadzenia wyeksponowano również potrzebę formowania liderów, którzy ułatwialiby wspólnocie proces rozeznawania, posyłania, wspierania i oceniania naszej osobistej i wspólnotowej misji. Dało to impuls do powstania programu formacji liderów.

XV. W 2008 r. Wspólnota Światowa spotkała się Zgromadzeniu Ogólnym w Fatimie pod hasłem "w drodze jako jedno ciało apostolskie: nasza odpowiedź na tę łaskę otrzymaną od Boga". Oceniło w jakim stopniu wspólnoty żyją procesem podejmowania misji. Rozpoznało jako ważne promowanie działalności apostolskiej, szczególnie poprzez wykorzystanie międzynarodowego wymiaru wspólnoty budując sieci apostolskie i sieci rzecznictwa. Rozpoznało też jako ważną formację liderów oraz pogłebienie świadomości czym jest Przymierze we wspólnocie.

XVI. W 2013 r. miejscem Zgromadenia był Liban. Spotkanie to, które wypadło w roku jubileuszowym 450-lecia ignacjańskich wspólnot świeckich odbyło się pod hasłem "Od naszych korzeni ku nowym obszarom. <<To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie>>. " Zgromadzenie zachęciło do odczytania, co oznacza, że jako wspólnota jesteśmy Świeckim Ciałem Apostolskim. Poprzednie Zgromadzenia określały ogólnie czym jest misja wspólnoty, jak ją podejmować. Zgromadzenie w Libanie zaś określiło 4 konkretne obszary  naszej misji na najbliższe lata: "rodzina", "globalizacja i ubóstwo", "ekologia" orz "młodzież".

XVII. Rok 2018. Kolejne Zgromadzenie Światowe, które tym razem odbyło się w Argentynie, skupione było wokół hasła: WŻCh jako dar dla kościoła i świata i było okazją do pogłębionej refleksji nad sposobem przeżywania naszego charyzmatu w dzisiejszym świecie. W procesie rozeznania delegaci zobaczyli, że jesteśmy wezwani do POGŁĘBIENIA naszej tożsamości poprzez wewnętrzne nawrócenie, do pokornego DZIELENIA z innymi darem duchowości ignacjańskiej, oraz do tego, aby IŚĆ NAPRZÓD i służyć najbardziej potrzebującym zasiewając ziarna miłosierdzia, radości i nadziei na świecie, a w ten sposón bliżej naśladować Jezusa i budować z Nim Jego Królestwo.

oprac. Monika Trochimczuk / Barbara WielgusW przygotowaniu tekstu zostały wykorzystane następujące materiały:

Historia łaski WŻCh, cz. I i cz. II (Graced history of CLC Part I, Part II)- prezentacja Powerpoint z WŻCh na Filipinach
Tak działa Bóg - Ruch Świeckich Inspirowany Duchowością Ignacego Loyolę. - o. Louis Paulussen SJ
Historia WŻCh i jej związki z sodalicjami mariańskimi (CLC's History and Relationship to the Sodalities of our Lady, Julian Elizaldé, S.J.
Charyzmat WŻCh (Wstęp)

 

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

© WŻCH Polska 2024
Wykonanie: Solmedia.pl