indeks

Grupa Migracje w Polsce jest częścią należącej do WŻCH europejskiej Sieci Migracje, z którą współpracujemy i wymieniamy się doświadczeniami. Od roku 2017 regularnie uczestniczymy w spotkaniach sieci oraz organizujemy otwarte spotkania dla osób zainteresowanych tematem migracji i uchodźstwa w Polsce. 

20 listopada odbyło się szóste spotkanie Grupy Migracje. Głównym celem spotkania było dokończenie czteroetapowego cyklu o gościnności, opracowanego przez WŻCh w Hiszpanii. Pierwszy etap zatytułowany był „Kim jestem”. Staraliśmy się wniknąć w głąb siebie i otworzyć na Boga i bliźniego, w ten sposób okazując gościnność Jemu i tym, których stawia na naszej indywidualnej drodze. Drugi etap – „Spojrzenie” – skierował nasz wzrok na wymiar społeczny gościnności. Przeanalizowaliśmy sytuację migracji w świecie, korzystając z materiałów UNHCR. Na kolejnym spotkaniu, mając już szerszy obraz, skupiliśmy się na tym, jak wygląda problem migracji i uchodźstwa w Polsce. W ten sposób przeszliśmy do trzeciego etapu, „Wezwanie”, próbując usłyszeć, do czego nas posyła Pan Bóg jako Grupę Migracje. Czwarty krok zatytułowany jest „Wyruszyć w drogę”. W listopadzie zeszłego roku nie byliśmy pewni na jakim polu mielibyśmy wspólnie działać. Teraz jesteśmy wszyscy przekonani o tym, że powinniśmy zaangażować się w pomoc migrantom i uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej. Celem naszego ostatniego spotkania było przeprowadzenie rozeznania i podjęcie decyzji odnośnie tego, co konkretnie mielibyśmy jako Grupa podjąć w tej sprawie.Przed spotkaniem zapoznaliśmy się wnikliwie z sytuacją na granicy oraz możliwościami wsparcia migrantów. Bardzo pomocne w tym były liczne materiały i linki, które zebraliśmy. Na spotkaniu zreasumowaliśmy najważniejsze informacje, żeby mieć jasny obraz tego, co się dzieje na granicy. Jednocześnie przedstawiliśmy listę działań, które potencjalnie moglibyśmy podjąć jako Grupa Migracje.
 
Medytacja oparta była na słowach papieża Franciszka wygłoszonych w 2016 roku do wolontariuszy i pracowników Centrum ‘Astalli’, prowadzonego przez Jesuit Refugee Service, a później podzieliliśmy się naszymi poruszeniami. Odczytaliśmy, że jako Grupa jesteśmy posłani do naszej narodowej wspólnoty, żeby podkreślić, że na granicy oprócz rozgrywek politycznych ma miejsce kryzys humanitarny i my jako część wspólnoty światowej, której od lat jednym z priorytetowych obszarów apostolskich jest migracja, nie możemy być obojętni wobec cierpienia migrantów i uchodźców. Czujemy, że naszą rolą jako Grupy jest uwrażliwienie wspólnoty w Polsce na ten problem i pobudzenie jej do podjęcia działań w tej konkretnej sytuacji. Jedną z form działania mogłaby być modlitwa, wsparcie finansowe, przyłączenie się do inicjatyw innych organizacji, np. Jezuickiego Centrum Społecznego JCS w Warszawie, które obecnie współpracuje z KIKiem. Jesteśmy gotowi, by przekazywać informacje na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i wiedzę z zakresu migracji i uchodźstwa. Chętnie przyjmiemy zaproszenia na spotkania, których celem miałoby być przybliżenie zagadnień związanych z migracjami.  Jesteśmy też otwarci na podjęcie rozmów i dyskusji online lub bezpośrednio – kiedy będzie to sanitarnie bezpieczne – na tematy migracyjne, które wywołują kontrowersje. Uważamy, że niezależnie od różnicy w poglądach, powinniśmy przede wszystkim podjąć modlitwę. Proponujemy całej Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego w Polsce poniższe intencje modlitewne przekazane przez KIK, z prośbą o wsparcie duchowe:

· za uchodźców i migrantów, którzy cierpią przy naszych granicach – aby spotkali na swej drodze ludzi życzliwych i niosących ocalenie;
· za wszystkich, którzy niosą pomoc – o siły, wiarę i nadzieję dla nich;
· o jak najszybsze rozwiązanie kryzysu.

„Naszym powołaniem jest przemienić hostis w hospes – wroga w gościa” (Henri Nouwen) – przeczytaliśmy na pierwszym spotkaniu poświęconym kulturze gościnności. Zamykając ten cykl, rozważaliśmy, jak wprowadzić te słowa w życie tu i teraz w sytuacji kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej jako Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce.

Tsedale Sawicka, Grupa Migracje, WŻCh Warszawa

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

© WŻCH Polska 2024
Wykonanie: Solmedia.pl