Maryja, Józef i DzieciątkoNaród kroczący w ciemnościach
ujrzał światłość wielką;
nad mieszkańcami kraju mroków
światło zabłysło.
[…] Dziecię nam się narodziło,
Syn zosta
ł nam dany, na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Ksi
ążę Pokoju.

(Iz 9,1.5)

Kochani! Przeżywamy ostatnie dni Adwentu i w naszych sercach wzrasta tęsknota za spotkaniem z Tym, który po raz kolejny przez swoje Wcielenie i Narodzenie przypomina nam o swojej miłości.

Życzymy Wam, aby Gwiazda Betlejemska rozjaśniła wszelkie ciemności, aby w Waszych sercach odrodziła się nadzieja, którą przynosi Emmanuel. Bóg jest z nami!

W Jego rękach są losy świata i każdego człowieka.
Otwórzmy nasze serca i domy dla Księcia Pokoju, który przychodzi, aby umocnić naszą wiarę i miłość.

Niech Święta Bożego Narodzenia będą czasem radosnego, głębokiego spotkania z Jezusem oraz z tymi, do których On nas posyła.

Niech Bóg Wam błogosławi w nowym roku 2022, w Roku św. Ignacego i wielu innych czekających nas wyzwań!

             

Jednoczymy się z Wami w adoracji Bożego Dziecięcia,

o. Leszek Mądrzyk SJ, Anna Grochola, Beata Mikołajczuk-Gąska, Anna Kielar

obraz symboliczny - jedna ręka przekazuje drugiej serduszkoW sobotę 11 grudnia WŻCh w Warszawie przeżywała adwentowy dzień skupienia. Spotkaliśmy się na zoomie, aby jak najbardziej ułatwić wszystkim udział. Takie skupienia są naszą tradycją, jednak ten dzień był wyjątkowy. Gościliśmy bowiem naszą prezydent Martę Lewandowską-Harasimowicz, naszego opiekuna z Rady Wykonawczej Jolę Żero-Grochowską oraz Justynę Telicką z poznańskiej wspólnoty. A duchowo zanurzaliśmy się w wezwanie jubileuszowego Roku Ignacjańskiego, by w Chrystusie zobaczyć wszystko na nowo.

Rekolekcje "jak szukać Boga"Rekolekcje ignacjańskie dla osób z niepełnosprawnością „Winda” odbyły się w dniach 16-21 sierpnia 2021 w ECCC w Falenicy. Jeszcze w maju zastanawialiśmy się, czy wobec szalejącej wtedy pandemii jest sens je organizować, ale kiedy na pierwszą luźną wzmiankę o planowaniu rekolekcji w ciągu kilku dni było ponad 20 zgłoszeń – uznaliśmy, że trzeba spróbować. I rzeczywiście chętnych było wielu. Zapewne pomogła szersza akcja promocyjna na Facebooku, plakat informacyjny, a nawet krótki tekst w „Gościu Niedzielnym”. A może po prostu ludzie mieli już dość zamknięcia. Mimo wciąż trwającej (choć latem raczej pełzającej) pandemii mieliśmy wszystkie miejsca zajęte – i listę rezerwową też.

Droga wśród drzew oświetlona słońcemW niedzielę 3 października warszawska Wspólnota Życia Chrześcijańskiego spotkała się w dolnym kościele św. Andrzeja Boboli na Mszy św. rozpoczynającej nowy rok pracy formacyjnej. Kilka osób zostało posłanych do szczególnej posługi.

Ojciec Leszek Mądrzyk w swojej homilii zwrócił uwagę na kilka ważnych aspektów. Nawiązując do Słowa Bożego, wskazał na powołanie. – Na wiele sposobów przeżywamy powołanie do życia – niektórzy w małżeństwie – mówił i zachęcał do dziękowania Panu Bogu za małżeństwa z naszej wspólnoty, za ich świadectwo oraz ich zaangażowanie. – Niektórzy wybierają życie niezamężne czy bezżenne, ale również w takich formach życia jesteśmy powołani do dawania siebie oraz do dawania życia – podkreślił o. Leszek.

18 września przeżywaliśmy jubileusz 50-lecia życia zakonnego o. Adama Schulza, wieloletniego asystenta Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Polsce i Warszawie. Z tej okazji w kościele św. Szczepana w Warszawie uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św., której przewodniczył prowincjał jezuitów o. Tomasz Ortmann. Przy ołtarzu zgromadziło się wielu kapłanów, którzy współpracowali z o. Adamem. Na początku Mszy św. prowincjał przeczytał list od generała jezuitów o. Arturo Sosy, z którego dowiedzieliśmy się, że o. Adam wstąpił do Towarzystwa Jezusowego 1 września 1971 r. Ojciec generał przedstawił bogaty życiorys dostojnego jubilata, prezentując jego posługę na rzecz wspólnoty jezuitów i Kościoła w Polsce.

W pierwszą sobotę miesiąca, 6 marca, odeszła do Pana, opatrzona świętymi sakramentami, droga nam Malina Klamut. Miała 72 lata.

Malina, bo tak zwracały się do Niej bliskie Jej osoby, a właściwie Maria, do Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego należała od 1984 r. W 1985 roku złożyła przymierze. Przez wiele lat była animatorką wspólnoty Znak. Następnie przejęła animowanie wspólnoty Emaus i w tej wspólnocie pozostała. Od 17 lat towarzyszyła w rekolekcjach radiowych, przez długi czas posługiwała też w zespole merytorycznym rekolekcji radiowych. W tym roku też była gotowa do towarzyszenia, ale niespodziewana choroba uniemożliwiła jej to. Śp. Malina w listopadzie 2020 r. włączyła się w Ogólnokrajową Wspólnotę Modlitewną WŻCh. Modliła się z jej członkami do lutego 2021 r. Będzie nam Jej brakowało.

Polecajmy śp. Malinę Bożemu Miłosierdziu, prośmy także o łaskę otuchy i nadziei dla pogrążonej w żałobie rodziny.

Malino, dziękujemy Ci za Twoją obecność i oddaną posługę naszej wspólnocie!

Msza św. pogrzebowa śp. Marii Klamut odprawiona zostanie w piątek 12 marca o godz. 13.00 w sanktuarium św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 15 marca o godz. 14.00 na cmentarzu w Dębicy, w rodzinnych stronach Maliny.

Zgodnie z wolą rodziny w ramach Fundacji św. Mikołaja, która była bliska Zmarłej, utworzony zostanie Fundusz Stypendialny im. Marii Klamut na rzecz pomocy zdolnej młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy. Ofiary na cel można będzie złożyć w czasie piątkowej Mszy św. albo wpłacić na konto wspomnianej fundacji właśnie tym tytułem.

6 kwietnia, miesiąc po śmierci, w sanktuarium św. Andrzeja Boboli, odprawiona będzie Msza św. o łaskę życia wiecznego dla śp. Maliny.

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

© WŻCH Polska 2024
Wykonanie: Solmedia.pl