W_poszukiwaniu_charyzmatu_ruchu^H^HBOOKMOBI5(#*J3=.G Pv Yc2lvkrc^k "$&(m*,/8.D0E 2E54 pMOBI鷜SPEXTHdAdam Shulz SJ pl'W poszukiwaniu charyzmatu ruchul4calibre (4.10.1) [https://calibre-ebook.com]q,71f4f25e-cf5f-48d3-8c1d-7a181a8ce191p4calibre:71f4f25e-cf5f-48d3-8c1d-7a181a8ce191 EBOKj!0101-01-01T00:00:00+00:00  kindle:embed:0001t m W poszukiwaniu charyzmatu ruchuWOSZUKIWANIUHARYZMATUUCHU -RZEJŚCIEDODALICJIARIAŃSKIEJOSPÓLNOTY ŻYCIAh؁JDGO^Otwock, 8ipca 2017.?7Oǁǃ.damchulzJ
Spisreia4203?563c1`u>I.zymesharyzmatu ? mbp:pagebreak12ǂǂ4}color="#00b0f0">I.ZYMESTHARYZMATUCHU?N7GGLj">JanawełIakówixdozłonkuchAz całego światagromadzonycha Śowympotkaniu҂ Kościelji N@PWspólnot RzymieQ1998oku:OOO">„Każdanterwencjaăętjestduwająca.*owodujydarzenia,tóreaskakuxwo9npAą,`pradykalnludzi histor.awłaś)polegxoiezapomHnedcAeowszechnSoboruatXńskiII,pascółrow+Xzez߈,dkryaż9miarharyzmhcz؉jedn8Xj1Skonstytutyw. “4y9lko,sakramen؉Xposługięchiudożyrazpamijyozdabaleel"emu,chce’䅳ich,8zdzyerBlaSstanuQ1szgowe x, (…)eceluędalszpqteؑozbudo” (Lu0Pium, 12).">Aspekcjonj׎takbywaYtele+w?^em - oćقXż`so-sztt(!zhykcpX8"ʀu8.ךopatrzn;X/uapocPtekЕdK;zewykmu)owik9'''b>C~Xwejtury6{initób`gdpokre`htwupor. ؄rXifidPsaiciH, 24)jaźnystusx#j(d񅊄PQy.ЊjzXwuIxKz0kije8jȠ`Pg@Hakzlxy@pragHPҭoxymb>ԣZzn ofiJKdvexȉ4bl ywћ]formYiamorealizacji!wr12|fontolor="#00b0f0">TROSZCZYĆIĘ ŚWIEŻOŚĆHARYZMATÓWUCH@`a0Ojc 0.rancixknajwHjHtrosko(eż@Б..̀0i@0stnikTat`ngresuҝNW,ARz22pada 2014.:777:„PiXجba8(ؖ8Xciash,gdrtcXwGGBzaraa혺IW yupływuzapoac鰐a1usaHgPictw`utrwal @acheJtępXc!ociwu kЈHnbezowocneQPMogX9!Qđaętzamkn1iXlatce:h!Xm!zywYR pde (PEvangeliiaudium31-233);weliewXicjoBaubęonłI0nniśЉ2X,yślhzȼ`truk:moge.΍ zsprdoetplubprtakЋo o)llegagohaeag+ٖPo)entuzjazmhwezJeza.ԑpśFPecpjpe; yewzrast.Áb@X cmyȕsoby@gizuNodrywڋ( zcHZ;ztywV! Xętego, z czasemdławiąharyzmat,tórychnął nich życie.

JesteśXuchem,awszeIdrodze !u,twarciaiesp8iewanezia0ogaędącꅨmonii powoCmʂczyli߇XoKlskim”12w">15aja 2016.ZesD8a Śtegokaistongregacjiaukiixoiskupów(atolickiyoelmdzaramiierhicznya=ydlYa mis8W: luvenescitcclesia„ółodmdza׃pkanracownadm@ lat -owie;rd.erpdueller,efekDoktryny odazent!.odkrxlił,xokumXzyhu8ć ȆduszpaHr0Ynawróceni,9Bwzywarancik.ekaktuje(eh@wwrozumigggggd. G/O//*LISTAECHRAWDZIWEGOwUUCHUo/oorykżdQchrzj@śڒ"ona؍K/x(pr(H wzrostu0oak0j8a҅υυ">2.ÃwnקQgelizwww">39X9Nu8nnЂzgodrawdQwIw4.edlaӓtpoAństwoapi swojemul5ot s0ł)ymi;Iolabsolutyzżaؐu6.XpaasuXóby ozpoaug.ya귰XkoraXeXqtymgl!xqPoj0xe#ewalnynęćийystktawHxdobPc0złębj{eklezjej">7.becl,a:jakć,adTójz0cU,orl03<(/,ƀPzaH@荨q(h8zЁ8ohgo;3modlitwtemp*ڀurgᓉak (Ӏp#hzdńa/m 0'" p !لsekI8arpNaszЫއigdyBtylknas,leAꀠch.ҍ{e(,arobarL`eoosize="4II.ȶORIAOZWOJUUŻCHֶ7ǃǃ2"> ǁNJơ WC_^AayxpublarФɮYk(rҒPrumjduj4o+Rz`h)iynuSoda8jiarpyzainQYzaneunisaJ=ɲrłyf8`pzat0rdzo肓aǀxXIIIullOmnipot8iseiزId5ruR1584kub>ӈ(gacźdełooidham czątek palup ecɎIhdR4022ś`SzAatA IgnacILoyo0jy.ɽhkcᏸylʎ(8`Q(lwjhp=decaolsk迩ę.st jJz1Ċ`𹕄yCH)8ją,@s`jacixorownikale0 zareqɽsj(ZOr 3)?WiHrii+XYu`Yyodbn1czterytapegoozwoju.

PIERWSZYTAP_Z8WTi>Okresształtowaniaięharyzmatud 1539kuo`ożeaprzezeaneunisaJierwszejspólnoty „O.eter-Hansolvenbach,amówi8uygszonymagromadzŚwiaxWŻChGuadalaja8@śq1990(,kaQoczątkiGGGuuchu:@Sirzyho średnioczxinstytucjarupującaudzi`1ki؆bractwborpojewod,elemmocyzroście życchZcijańЖi wykpytatywnejpowstawyneiemal yażdparafii,ęd ra@iXyhdPolidarnR9tamtyczas.azoh򐸃żsmgregpzsomiWWPIgnpRIgnęli npćyuist8ae@woȁ(`e.׆@enposób 8 ParmP“TPɁqJezus,z@misjjcHaber LaynezaʜAw.ɇqs ot|,41,?;Ła(?:3,`Arcy;owunasPAtołówׁ7u9)MesyOromia(lHkh`uhzidea!rcpIti:lermo,eapolu,PrugFencjYerr,enePad Genuidob*innkr@EurojscɁbardzo(ch,akohEtiopiHL9mi oeksykWs18ełącj kP8yrce:podąynajHGzaQ2{błiottór swoismtHo8ślipPl:م,(؃po9Bogswbgo P`dkXdBzponadūnnbchędlhuszX(zatYaဢҭss`w̍neHzć`YA01czum`"xdktemu).Pstjest)otźd`m  Ɇrp`y1centrumTwypq#m.Ҋuneku|p؃Achwilsky -[Jform8m0itwxurun: am؄0LęaQp1zca Zk`tkȃkzeagal wpbo (ekД!sokimI.Q YAsłpiإoPlubfljЦ˄ChAusah Δ(hȶPI8kayiewʅUsmȅDmXsamęśbobu y*B_)yhzymatkQG!aJJÀ酹y`zaangyi񩃂h0Ijańej,!RewpcyjihdrgȈXtpغapw"WQś8c!\Iwpid{patrh. Ż@xۂie;rʧrkd@u:zpitalapurgowdwelew8B3becI,99zpx Scho pełxyb0`acj#r@ȁ ć,nXIs)e (
.ednakigdy0erPnaśladniaj@hrystus8omagajpbogim,dwiedz`ryHuw0zich,pi=pok!p dzyrogamXwc9*etyk@(żywoerazs[ r nne.̓hu st`rzyaa Neapolu, usposóbaólnot Djów(tolst zeient“Pynosicemua”.

Sod00ar8`a퍠ali:uwego - św.ɑ@LoyomPtznsOaneunihSJ. A12'$fontolor="#00b0f0">DRUGITAPCzas()iوH„Pri(2`1563.oasatyԐt(Jezusa77`oku(>W/s łKolegiumҟm.toąą,B0łąc9oӜpl i.ozHyUekrótcQy9iatXՀecفnP!iemlaؓa sst(chzmaW P stZobszarxhełnirolę䉐zhgHważxokresᏗOdamapoctku㋀m魑owb@aormI domispowopmisJᎡzi ggg">PDropozycyjn`tylkomXęjęż`zn (),pot otwoڌdxwPżikobi (x1751praw!tM3zpzy1gcznk8xkardyo,iskup\kapj,o긫Pyurt6nмhXJYosobpJłQWŻChstX,AćyX*9kpyjicHaPawet&sjumJowirunac ja׏R@wiPȕ(@s"oju`giiaikÃ0ślić,pȀwydyRepok)dxtHniqϙϙN1zyk(d\P؏ꋰzآȃ(?(wybr ic8oener//K.quavivҲReguh{p91587 wzorcodelycP jcentrzłitomiQKy59100wacdyrHЁІӯ dumIpdawautonp9zп0ZpdqOBhi991)Acha8dz)uuro41854wc e 270PtৢQ5625w^͕Є">SPgۇŜǹied0oqJeanlegiumzymmx܆mȂōȑpgrupyud`D@go؝`(cyp8ol[terB Pmza0kilkyscharakXycz:Zdivo TRZECITAPPodetapierxy -aamasowym, ciskrzeniuowarzJ w 1814.IoHwdząanimnie7_0drugirozpoczęcprocesun8ulЍ1950www">Od1854#22wpcylkoxzez 68at옐bwzra40.248. `393oXg@ko 60.000p)ot. ">e߈zedIojnxświatowX0zai(jyłːwącPkilmilionzHnkY0(ey-Polsceʉona20s.w߆ߞߞKONSTYTUCJAIUSAII-> „BISAECULARI”Σ9_7WWażn@wyxXpȇqokrIaJ{Piusa1#948@nstytuApostXo gregaЖ πhBisaeculȅ.kazyw`dobrbo(two,xchajX(x azuBjrunkiZaРs0ażugepemian)8tyczI,brewemu틉Puhkcuwzględń yȋżyc .)ĆDIomiyJo@saczPFfakt, MoȂ@Pprax.Ј?{ygyłów [0erz҅je 8*iżóżxe`8ixyardPdu.tądpPpozytyp2,І(st"eFchxb@zmocni`bud`$jȆ' OwwpTaryxćSѕijaXbłędZmyślBHgaCjX@sHPВww.t18(paXB4-zhtatҪ(myWŻChYsy{ene///)I(xzg9Yꂑ;)edziel lx8 pjezuiu`liXD!.ͳ@p 80-hbie0stul 酌Nforferen2katxe+edyt,nlcy荨ԀrzystJ (8k0trnaweziś.ʧhaPH0taᐻri 1ˆPym.ڡ9Astę@r(iʉdaʨwOOCZWARTYTAPfW/OO91967 Xuګyϔړ)0-ede(Wsp ot Żahhᇨ.bb>P tapmy,V(1990-czątkioborjXPyu.ײYȬQفYxs8t8m`0ׅυυυdrugira X鰩Px. ҄؅Ootwopł[at ȚxobeezKkyjno-kim0rv`kXrogaOOOHWشЧ[`IXjeźa Ś(ti82.rovidt08cP''''|!tXc!ąXoohPom蓙HZjazd Światowy GuadalajarzeMeksykuYduchuotta: „WŻChsłużbierólestwuożemu”elegaciodjęlionfrontac wyzwaniamizasurazłasnymharyzmatem.ontensywnejbestanowionoredagować Zasady Normygpne.

Zmianyeardzirwiłykcentaေolo#procesransfuspoŚwiatowejewnąolЊtwiększPJЇHycha`|degraHPka12PRZEJŚCIEDODALICJIARIAŃSKIEJOSPÓLNOTY ŻYCIAH؁JDGO1.yodpe؋na
zukiierwotnegopa,ucȂ8zsodДiem,akeɄzixczątswIistXVI`ekudiv/>2.bór׈XIi'">3tXGu+dpsmyodˉJo@:a doꁈor@yIIzypraktycل9swoźdeł,ta@9؁ółʇ ٗpإGGodob9rozuh!SicakbxeЈzat(ajączc (z 25ar@1968.)tamyRPragcejyhznayjaśne"ڄcʠ wyszzzgȊn1HII''gcznkjeder//`uadomisopotbaXpоJYb؄nuilmodyf,czaundamhaB, yowuɑQriauؔz`bo@`j8dymogpciX]HtPskЂ#1Bogulu8oxzijierbaestystcلzzlat…wwsZasHgól8Stt͡)miotskrupuآzbad0ą.admócbkazaW`ٕ1 n؆1a 0experiyumJQɭobliPażaHw`8oku!@tek8XQzonyp5lu”ww!TD@óbᇨ!inspij.an1zquwagęc-ϸQBiSażp,Кo(ktuYxaymżciXt,udi,:xlitnimem brɒVe@muism.arT0ruIs@óbdecyd1y. WXwaiwuϲHiturgii.̀sMszczęłaِwazyPojpst`ci`CoAusttPiVZul_XȄ8em@agr @namhК(AalecanomWS1pyヨaZe8Ђ u.o1XXKongȘabrd (30jop35pozwV:ymY8odmapipis)k8@h@:Gloh,redSanctus,gnus późHjHPater8ra `y KRPP k(r bcolМ(7‹zpałaię΀rogadkrywaniapecyfikiowołczłowieka ś@ckiego jAroli śierazKośle.

-ardzoażnymt`eniemoboruy@ȅxeślaktu, że cyao@chrztu.ająwojesnepostolxo, tylko -akdoejryÄPrzedłu聡misjiarchii,3udziałwxbiskupów,ysiężyggga@ozeYn`08tanoHejsce ęary鍒yciuuchowym؂Taap9jestciwiązaz JSyna,PzusahrystP,tó*jedyZbawi*mPanem.҃Cujęt`aIkontekFȇݏ0ologiipneumacۂQwqrocPrelawobec䁉DtPߍߍߍWOryzys8i(jhpWatykańskimIn0z,0baie`ećHsty Zasadgólnych 1967`k1990tamteasy#ȓ(>GnaszXru.poywnYrób@w:Qoc܂iŀ뤶[`rię,ÓwpgeklezjZ@szl(IerHkpPuwal(myk$rewolu0z@s//*gf.לPzmiany@s9odoP`ły e2lKyjp@chbszaraPmowetzbytplnOKdHatutxSopbr`cmunizmemteRylaicyz89RR.ƒ@oask.tefWyj(mod`tЌd8X"j)pA cЁepHw. ">N8 t92(grʄ--lPz:formYQ!oɆwXQoj8TzapleczApӀy8óźڣhggg">`Podsumowce(:czątk(kV0AI)2Bo-|centxzny,Xq9uIX#pw\1XX)ZSBiHS o-)otwzmws1ppة<`k8٫WŻChtylkpogPbionHlit,unumiHroءjȑstQdynam(a(qqangeli0Bzaażoat,3. ψosnp!ów,yargd//+KolehnniҀodćhod`,le„2y-((pzeńickich”.΀s@򃐪wkanoni!J1983(ȜłoErdppzYa.lؔmusHbyćӬkora ZasadgólnP19904.ϋalaezui`Ќ(זH֏dy@m(2yך)ah0żwɁayZGCpoB:div/>ZMIANAODALICJIARIAŃSKIEJESPÓLNOTĘ ŻYCIAHRZEŚCIJLGO POLSKAz8wsW49(ku,zwXzwmonkordatzdekreto stowarzy8niachdanymzładzeomunistycznalnośćodajiPolsz ecyzjąpiskop)!kiawieszona.ڀfooznacza+~zakońcW wymiiędzrodoaylmyzł8arPhej,ubócodtronawntXleżdoriPirmiszpy0,ak'-ᛨabyłyPee(aktyh.">Pomimo 0Acy'kade11950.r nooo z Moko@j (Bmoderator:)maszaҎworowٜ0SJH.8swaawroitP8najbszQwspółownik-studentWGorzkę,ndhjahłdpAda-@dXrzudywers!lizaymHyzążobasiP٣p1twPieles(`brutxPta@omojwBąduej@`War011(z(okazoces0ę udX,hQs`niwyywQytHpory)ymkary -h9 12at8cȀ87hTakhrdbkWk.0ęś ЂP5-56iobjIamnia///2celu0(X)ńsgenłא:edór22uzHR CȌSytygrPPbPiusIIagnarj no ttȈSpowŚwow`Feic (`3),Lj逐4ٿ4JwabpózefawlwoohAFeliks,izڭH`ok (u18췰dah92Sq(@.acibor,m. 216) –rpuppol_|z1932 45, popiekunP2aie.‡zsy8gЃSo8uatx8(hjqpotku.XB*Tucz”opYIJaPawII,PPXHPastnazhzezG: ciTcр`odgr%lhy AjaЄ lnoŻycCh:cij^b>աstniczonakore⚥iw:divJ/>

Pozaroską rozwójowynspiroxycih.gnac`odkryem9oczłowiekaiecki,ażnym?9em,aamЉ@szyponteHcjystemuoplistyczɄkposzukizrógnspeaj(sz8Ojczyzny. @hʀA?iaxeℂoparcsię`thrzeQjańsp,naukP0KQ,uczz.Ԉi 0yaodzinprac8miQ؆ދie umixuzbrtradycjomna `Hlaшl. Ś]y(!eł ardzopnęliُŻC PolsceϕϕDlatҁulegśmykusЍǔmarksiz,(s+problemówattpmoЙoTwuubXi Amery@P(udniowej(któryosóbyEuropyړhxiejWWWaormҔka9ь% ytu ,lДfaktuako8Xuy((hٗ,mi;@tokresbo.… 裹 8ea Xtwvwl E_Ȅ$dT@0ntyś!ch"onIQ8ipr8pdqAzm!laicyz؁0liber 鈐mu2Z㔰وPpbolikaXółnocus0li`tpggg`NHoziXwx,ezeclauboꯠwysp zHśliW 1977(k2jwwspólnotagWar؉,twhQ0XiϬdeahcz(yJ xjHmatorQsp. pLossowrup0ajmhgłówomocQ orgiekkY. ψψψNmiast ru׈ŻaöǶÙ؃zy1980*,ziotrko@rybunady0AdSlzQep1pocznk@Q,eg8OSDR,܀at(-ҔDperak micupoXębptiza(eragbyXXywny`pe.pisan cechbelu8.kazo2Srol)innPdgrXĆwiyow`2psolog@khpejPnpodeBiniprݬum ((`wtJ@kzi!ńgr`cHwzgdanYcPcey mHmunist8ny).iem˹oy8p2bBbyl(@tylkodlitwDhąןP h;YgGі›b8stXjuż\stądro9mVaē◁.ĒSszybh"iąPłIZyghtˠPLu0H@ȕ8,!ț1runkuJePkzQXcesradzBSod0Marx r`l9deswՈE?OOIOdbxɄۘpotku$dhd ї@nurtskЁȆ da"ذdxsIepre@tmS,`0napXzzxodzryt`0k0obec je(kontynuasyjny߂؝n:jzas:hch 30ata ch ruchu światowym.

Przełomowepotkaniedbyięs.rymasaózefalempa, zewodniczącegoonferencjipiskopatuolski,iaonoXejsce1982oku, udz1emTadeuszaszyń09i dwóosóbSodaliMarZjraz.damaӉ lhSJ,odczastórdoszdozgenia, ż2związkueHnamja8ayGssyjnyma㆐Pecie,Qbędą䇲9waurty -edenoŻCJowionfor8,xrugiAEaGadawastyl@nakbogacoinspiramiyZdgólnyXߒߒߒObeciwspółpamdzy\F胡ˉDALSZEROKI KIERUNKUTWORZENIAOWEGOUCHUwOo">Ważdlazwoju 3wprHdzhzuihwzoZ⊚.ϝi%2-pH0ForumВ 2pJę0emu)zagaXSił}th (kń h4)ta#ciogli;zapoznaćtym,z*ِ owxډrtrżateYalszrefleksji!uęść_in8esԕ8aykimi'шpoby'wiceasystenta Śc9PatricxO’SullivP"paźernik;w/Htępcekretarp.eIąb*ustOM.e𐷐+uzy`yln& I蒘 WhXptakHHwteśmy. ojxc720O3eliчknυ''yZiendpostzatrdzPzeXjX(} ów0tutachW 0ЇρH ordyn颤y.in.psto2aWyk؃joj̖ śbo\zp` _xkAgruu,tfl*jȀXσ8HXjesVLoyo`dwaaX1j (6NXƁby(o_[d(0i03HWQ{p_ y-1991seminaria`c)Pu9lĆz9DJ9L KolegJRak Warsze,klerykastudiuateolog٢ebaa(i'wyږ brahzdol(aDIohw(@ _zp#8nad 80'.k`d!иkwy bxć%ciąguorazρȸktyczy`w0cj g„0możlipomagŽA1poduperwiz.ڮśro(yrosuyrhm9kq7胰śGABc H㱰,Y2їp5,ra)nsywHHpczrm܁NƒٜpojA߂ځ񘘋qap(twaRtokresb@kP00q1yń,hsji9KNjs׊''ydaateryG@@poqtHwóppu(i: „WMMi” (6){pOrienj0BiuletynIgnh:W87SNodpI@rf@Qmdz(:a O. A.chulzJostałybranyazłonkaierwszego historiiespołuoordynując)praceŻChApłaszczyźnieuropejskiejzw.ŀaneam.

IV.HARYZMATSPÓLNOTY ŻYCIARZEŚCIJAŃSKIEGOZasadomgólnym
 życiuspoty0ahrześcijańmożemyskazać@terynic cele,akimiharakzujecVa:GGG">1. Świe8dejaIX\wiehś@c[pKoyie72.ealizacjaisjiezusystQbudbarestwa‰1o0ez poloqegeۈ`każdymbsza )2ata,otór1j(r.">3.łaa DuchembęthronupełqwolijcaGWWP4@ozwój(( MaryiggPRZYGOTOWANIEAIKATUOODJĘ(b>(ChL 9).rPiPsz0Yopomag8dkrywI."żeylkh{!myߟ aȭ[cncMaaa.İpnyów(0–w naدqęzЀHemieI">K{օcYc?Qtakuҽ9hPߨ?Prуbwlno8ІlokXب(arafiuow9ׇTahst蟁Kttah,worzdodateęa3ebn)obecTYy(żx䭊p4@faorc ȥx@bD8itubogacqrcigj:m8edoaryiS12_[zEUCHiĄGNACJAŃSKpOSÓB迉KICH߃Zazwyjphy(iowA,Du Ćwńor貀uua}lan8e wwsAbPzQWG,skupibz!o|PBogvujeczu@w1y2oóc0ah-oj:OjcaxPtPT'iuemuXHKsamXyobunęXocq8cyXxcyRejktywnWed gnawcmis!.ɍɱ*qۆPaPtolqłąi0ą O@ bzjiezuskrzyżowبJ„azn.Qby,istykaogoś,toiedzie życ8kontemplatywne ałaniu (jakniołotróża);estoist1mi8ściłużebnej.

MGOs׏ ޝ0ϔhil0_C炵3O_GfPakbłyʀ?(ylpw8ewn(rz8leR:~whߌߌߥOjJmoXhrocentryc8ardz`t aaĂa aڛ8e.tądż@eCYiprhhub'''#Uai jańc,óc!@wojuǛosób*eckichawetؐXoch0X9trakt荹89duciyɂ">Ce`sahczfzoohϾI"tupf{Niep(to+amizydwibe ĆDAafpoʉض"̃:ztrudunkab‰@ękpYb93Ѡsy/׋12ߋWSPÓŁPRACAڬZIAŁANIEMUCHAWIĘTEGOW'Ow??j$pod(mces"ejm0ecyzzgo 0أ9(ByXmpaćrnaؐ@(łaʀ@9.//IhooupśHjkresSodaliYMar@X@8wionpoba (cupAKoXƒ/,usimy adp9y򇉁kS8ł`kazzЦhyu@ryzmat*tene(8j饠m.dkxr piХboWatymI''' Ćw *0kty@sszk8Hwspółpracy Duchem Świętym. „Kontemplacjaotrzebaozyskaniaiłośc”estegoymownymrzykłade.gnuczyasspółprOOHziającpw świecieq zychercach.Ղjakamyochać,zylićyuw.

'( mów@proo,leaktyczi X~:Nioezo0nXe,unekumie,@odlitowpWŻChdciąĀpa `.ar(nźJezus0ChrystY,zszczególِxMaryipcL9KRieżzepHolskzaangażow߂؊GggbOsoby [apcoeń,yswojejllnJjczh8o0r!I ׇӗOрiyciu.tąddopomożAmarIjadohacxDVzawodowejrohraXnonGbspołeGC12OKROZWÓJIŁOŚCIOARYIǎ">Potk Txstwoʖ 8Hehgrup8э8tuHch,tóPom1wokzuiXwzercƌpijańską,lPĆwi#ne -aXj8podO.etx-HansaolvenbaJ.ԤykyˇnQa`[Leuniby, `óczciYjˁ@ptHodalicj`y@doꅧushan xHś'??8G0go8XIIIbul(Omni entiei,ok0">XpuPrimaЀ1rnapł:ZHAHnxpOOWQCongregatio΁b''iF`CRA kuaj"Panzążybę`cgłęb{obsępuukxmyślewizy:υυυχ-OOPerqiamdaioreȀx`”>WqaowKRegu𗎂i1574.tamy:YK IpoleconxiebXr+3jRstaȌctwu,dÀbrPhnazwęJpewy(Ǵ1XjGFyڴh,tkiog`rcʅQJ0cxHpokorIsʀ9cQ1h,hchY???8DIbȊtylkoʔ߮hltcPHchQjanaduusȪXaDŽDŽDŽAyhiHriih9a!ramiicyPdojjPokazyy,akprHycenntaka/폱sw8ahglpać.xraywagmodlit&w(aw9ryjZuninȕrozwćby ę nimełc@ em Ś9c@ JK@le(P h at.đebuj)rznakׁZh,zech+2XH`e0Ibadlshcht0je 9eł8dynHz+an–ot ߖߖߨUpothkcyȑ,5dεK(h. WŻChƒ+䦣ۈzXqjaj1towyklર^߅ٲKj@icmdJa WŻChoakt, że Sodalicjiażnaestrogadaryioezusa,ၩWŻChzęściejminujeρktóryskaz jęakohtkę.

PrawdziwaiłośćzakładaHrównoozwóȄuchow@„a”raz/.Ձ,8pieroołączeniebuychógtw awyposób.god z tym,onapisanZasOgólnQ CymystawpnHladowani# „pozemi`J(wiennictwu@Św.anawełI ał:ueijąecyficznyhareróżniHywspsrp폀 eżownamdobrze.Ѐ00latayłXprefeXmӗ&`skHGimnazjumic.aszttcHosobow#cz(ka1ęczswoQmn…”">ProsHs,ٛ elwszXdaUhistorii@radyc,sz,imw0xłKongregaO@;rxtPinspir`obecHiatX׏lnoŻycCh؇)jgo.dnhajuf n(NajśwtjPa0cgoa ystQH pxXy:)modlitbęprdz`!cwyż ozioh8lkodusznsłużby@ XHsaLjbarіymown0FoكȂaogu!01J9woli;imwzoirN`,ipetɁSrodx\żaYol.͊ Ё łas82okɍgggdlszpkinwyisercaIlw mA䁒ƒhg! #(,atyk2000., L’Os@v(reomano, 4/Q)12CO MASOWOŚCIĄUCHUODALICYJNEGO?/σ'">OQyzmatru ec˳ytignpre(rXczesk:">1.90rawIkynu(ih20"əPpub "cele.www">2/9hcdoaory,Q٫ٽnjmaadnjedywodefikuZWŻCh,!wżstroXhخkraBs0|amiׂKrinԃxD8zal0),o ęcYPE___X3.ҁgrupH,^q)pas@jzezzuiwqkapnl/O 4how9ZHwyr1yA]i,ubup腑y0bmi.InYkoَzǒLGGG@2!j@?takashm9dją;)tɂ`earXjumagHarhryiu󃸯pXubogacoj߾w:lʒ擛Xozw,7Y"חHIu簗Ph4BeR Xrpp@domHA togAĆwЗĆц/;jiO"^żn)bydiv />V.AKOŃCZENIEZas@OE$sa`aЃkoY12alSek[dem}liQjapisy enr 2Wqtols鎍uWolscedczytaliśmyaszeposttwo 14bszarach życiapołecznego:odzina,bPy,kologimłeż,chrona$0wangelizacjxooprzezormę,azości0aokalQ,tarsi,horIkulturgodark`polityQoWŻChNiexMaryɈzczegól`Pathkaraz Święciznkowiesgouchu`tólhwspierająalsrozwójspqoty ŻChjańskiwstkitychtylkoęśPkPz bogactwᅃchzmatu3mbp:pagebreak/="1emHgn="center">TablfÀЁ0s
I.zymest?TroyćXę śż ów@Ѓ 8467>JaHyatemznuy0br~ѐX_____Z9272>LiᝈwwǃWǃgZ10981>IHorȘojuWuKWWG012307>Ptap׉oςςςς17242>Drugi2y81634>Konstytu`iusaII „Bisaeculari”23563>Czwarogǂǂǂǂǂ5088>P jӰlicjiijo ττττττ33>ZmiaweHa kaWW6596PXKthodenXžқce041777>Deroȇrunku؄ noB521VfGG__LJ_608XgotowanlaikIHpodjężjapxł`aK:eipo48153>e(Ƀha)posób kic523Ȍ*łca aDwHtǃǃǃǃǃǃ1>RójiłToyi777777759304>ComasߚscyjnoWWgaP26>Zńc'mbp:pagebreak/a> NMody>INDXTAGX 14IDXTINDX00 012Ā02B03H 04U 05`&0607!08)098 0AD>0B0C(Ā0DFހ0Ea0Fh10x 1112(&À13O ހ14o)IDXT $0<HS_kwI. Czym jest charyzmat ruchu?II. Historia rozwoju charyzmatu WŻChIII. Krótka historia odrodzenia się ruchu WŻCh w PolsceIV. Charyzmat Wspólnoty Życia ChrześcijańskiegoV. ZakończenieTroszczyć się o świeżość charyzmatów ruchów.Jakie są zatem oznaki autentyczności darów charyzmatycznych?Lista cech prawdziwego charyzmatu ruchuPierwszy etapDrugi etapTrzeci etapKonstytucja Piusa XII „Bis saeculari”Czwarty etapPrzejście od Sodalicji Mariańskiej do Wspólnoty Życia ChrześcijańskiegoZmiana Sodalicji Mariańskiej we Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego a PolskaDalsze kroki w kierunku utworzenia nowego ruchuPrzygotowanie laikatu do podjęcia życia jako powołania w Kościele i świecieŻycie duchowością ignacjańską osób świeckichWspółpraca z działaniem Ducha ŚwiętegoRozwój miłości do MaryiCo z masowością ruchu sodalicyjnego?JFIFxxC   C  n" V !1 8A"7Qauv2Brs#46Rq3b$CSUD%5W91Aqr"4Q!352CSRa# ?8Ʒ핼Q{MYTLȑ5`ʝg®]ܫ3H]į?.#UuX0Ⱦ!qfv!UӺDԖ*ccتQSVSTT]璘@H]"3OxhHH^ڙ4$q*Ohܪ",VѹU]DYl^J#swe 6/60ٿ(iWuZr+DU5U.C*<`wO6'ŕP,$G/KwG{Hzo-9`ܯEE_nmE(:cQ]i5CMt'CB>//ycu==ZZuDUT_#u#TvbK ߭*XY_=β:v54]||#{R++M*wjfWVVl=YF]tJ!kUSe]ちه!B.45e2uo]Ds-{ٸoRĿu*/m6k܏tm5a4N_ Qun>#zѱlqcfanԹcout定6i]]tBJM Y?bֺK-((alPߣĪkvMW"3OxhHU-Ohܪ",NOV ]XΎ:kڨ4ʯ^2"dv<0\VeQXdUT|lknU}4ԍЛ.i$0o6VEzSީs#W_WhL-%Erb ~ԛ"9+'Ggh`rq 7:8O{VuXuPI ѲXdj湪**/4T!q/`Y76Ď_).r+eWk&n/8wlt U djb=QQQSeEEMQQHRcG! )ۄE ~K_%*hNES7C>%.whQ<٩Oǵy5EEZ(1 '}"nWK,TQkrj5jEs]:`?8ˊcG7h*(gDEt5zMSTsUQQWd\^^ڙ4$q$wHmL^8qN᧴nU|Wj[+IOhܪ",L/H%`\p]xnB>,Rى)Eђ&V%^lUUVUu$#sUU^jVw s7Z\^^ڙ4$q$wHmL^8qN᧴nU|Wj[+IOhܪ",L/H%`L6$h>͇hekϚ9/VP\83ӽD>hc{)r{!EOb[0U@]Z [U:GkDM:5L);lbEn{IdjBj@+++S4$~BG)4ʯ^2"ei8i_ڼdEɅó0i)2bZnDW85W9zY*몦JK4W=U\]UWUU;cɁ8iӤw,gqe3i)ճLNOTxVTUta91M$EW(\~ߓ=fQ9;lk@z}eDD7|t~Z]NJKi]Ucry@T]/n_3 D/%`zE{jf"Бđ"3OxhHU;#ѹU]DYl' =rW0 ;sV7EkFb=drCzrNjaἪUil6+cuTF"n*"5UUQNqǝI%Գ2?ZԫՒɲTT+uk>tur|bq?H=C+ӇbV(StIeej+"*QWXWU&@ >cn$XWZS9cIzMUvj*Bg/-FU~W9[OEH^Uʪ#ZTDDUUC< aN)oٗ[WF U7Th63n84#Qڑ.SGՖS'u_'/&"瑩U^RBVWWi/ I+S4%\S8i_ڼdEp7*+xȋ- XEDr 8?q98ʿʽ5Oih!X'-\˺..}8\o7=Uu\%z6DDD 9@p?ixLܤ2FVN]sEAt{tFDF 8A pIbLĵzuyYtT6oTÅ=w|MdM&6j""!a|/hXz`Z,$4qqBjrUT rDh H]"3OxhHH^ڙ4$q*Ohܪ",VѹU]DYl^C50L`WT+~RWW;}Ʀ{EэEUB.smxxmncbRF神?ٳWk5z xˈ[S:ͥkR:Z(upě16MWw;r5&tJn3Q1Vy; ۫0fsqʱnT_FUUȺ9ʊH$ kd/&hb,9앸X44;fw95&KlxB9x:̉,oZӶ6p-aV}r6}j:QuߦדSծ5pQsrOX3EqUPu|颢.J:_=g t?xE##E{jf"БīẉԘ5^(il+DTȋ+vHQʍTMU^%}(쬰ᥓ`Zj؊yiEDTX٢sEW 57 <OS;;"2J;Gb4sMQUHjji:}K8)ibtֵ_R!z#f}."z|O'"i}2FL]YɻIw{8*Mt(DG2jkEU]|8Ŵ^!0 hk}5C`CmMcQ= X7+;'Fh."nD5f\w.Qfrt/@8'4'#ؼ{%jj*uBϞ&2:\w:Vb_+[XSr""fT95h\Ֆ َmV2}.H5MQy]ܽ]QN|[ҏ}F^`5`_ jӷEk\DUt HYɘfi޳2o%3oWҢqpQFUU*~-nֻErM4V1"[` ˮ5}7B-;uTS<25Fr*zS{OAlwWit*]TWiT] _Yg$ty m%4#ںT/6,f;ysoLjE˿Ig@g 5mݍԹTFP[嫫4F5zmtCSoUeLՋmLJnyzDrΫW]ٝ4u]f,%VKe/Wh榑l9VT2GXet{s>@ީ45w:6@t3a<8sn&.DEu$-]7GM"k%ekX<+VDEёe󞨞ӥ8t3Qϧ˳ɫ dIivsT:M0\;Ma–+~SiHVj]wUU=tZ!Y` Z!ݴ{7s˪z WHmL^8;Wi/ J{dp7*+xȋ-᧴nU|Wj[&UUtD5eERD9]\WSھt;0q5ŻT/S{Wf=y3,C-b-m¢:x#M\?v4x} P[UD*rU[-q`^1rr_"k36?whnEk љ3)8~忬Vaϝ) w>t) :Y^:jm0ރ Oķja Oķjarg#AP'k9RԽX95FTSU[jii/(6M9MS ̖5ZVnRQ\_UFEHw9.MulJjUi>ɏ%2jYHy:Znl:HbT9l*i Rh"ne{Ol+L33nw .ɲ-Q®13A`yhUj+Uzo%k*.FkTr4n>"*]TULq W X_9a⫥CiusgtLV+iDu=G Z5uF\ʪ9}X֮HL&GlDkX;]"3OxhHH^ڙ4$q*Ohܪ",VѹU]DYl^Jk@$lQU\9рoMQwZ$T"df0i-}o6TW~?jj}'h0iLM}\#dΑ[[%rYvr޻m.jډ'IzϖW+|p+8*;cZ#0̱9ٻYG0 y+|b-TG~޾U z[%DyNWr];E&ٹMvc;@+& m߼Ґ|71~JbI࣪=%O㦦0Kz6`Kz6W*z/1?xDe )"XLHr%Tb}|x}Qxq:H7EST^h*c3&Z9k$Iޮ4TNz.M5&)M 'Y#Q^h[ uFux\ޙNGJL֎Vm s_$z~NUӽꮽ螽QUu#E]aK%%Kxn令6]6^g` ;V8CyF+)x}'N<%qemQ\_2D97i*ߌ#Q]+^^_UW^|Ԉ?-K\'*αyE݊ik^J)O+î:Jڤ3}5&m$E(eD25cEOk ~[V#ZxO&qGҾ4%++S4$~BG)4ʯ^2"ei8i_ڼdEɅx[pjۍLpCzW/UD{/E\)5p޽onnݫLozƧz_4Þ^f\SV9J*9QyS}T5igI- I(-yfVYSSj3>6z)/?vʻݬ>_짍\gޯ**_E䞤D؛wL_qJ;]+$ۮLWS6:ϲ#jWk5Oe㛣,8xOPjJ]$G~royG+݃*놕]5n^'wϖmlLF1Ms-kmlc*LFe݇-f;}4tGMWw 85'wU@qk=QFUw.T3Vأn:S! Baϝ) w>t) :Y^:jm0ރ Oķja Oķjarg#APr%TČ)"XN'W}'4k㼵c{oD_';v|jj^=X[Wk\\:L:-e~B|^$c]mT^HmSeےt>]F94Tr4nbkD۽J1ˮjwy}SaAE-by~M)}]<p.c^p{fΫLKH$Ezz]ScPIM;G3jQwCeۢEqK]ۻrq]j628lM^#M];t6}c>9IY=K*)gv.*n$Xۉհc+4c]epR$ZkbI!1S]QOLNMqS:ĀWWi/ I+S4%\S8i_ڼdEp7*+xȋ- X?TDUU{e;穕FW*t94pӑ\˶'%> /j=g1]\(?OO,㕆o4V%j*hIQU[IlSu]4W0GOGQN>3[t.rb;W??o |V\W~eQn 1ʣ?Mq*>ce}P76 Oэ:RF6|LSi<uG݉t`WoF_~?loF_~?^:T1F#73̡?K/nSD2*lO;XOo=Sh׭bҪS5U#^EU]7Meu仑K/||^RVV^H7諦?G{TC#Ukڊ7#s)+QɁ)oX\O?˞yäFqÍ}E+SNuw碮hb|9b\&Nhܦ(K5kXx]8tl {OY.i5^]jrYhV[Xvtj9*.MSrW -sPjmrs{Mobzdq5ݯϟdMjuwONMW8[Ȕ7MU|W+uqG#eb=jk]u%}e'UB45+.RUȺ^tNMD;,+Ov.3jlm9y͛aT9ZK~QQU7ˢuD; ކW-,/VEus؆õjŸҘi׮M˵MUKgq™FŤT}EF'~k&;+xoOܱ26GlPjW$- lDD1lcc4 geж veDwȩ\7]ԉȆZ.ݮs]e0[8;Qf1M0'lʣ?Mq*>c]G/~xT|>ol w>t<& m߼Ҙx(Igx驴z 5?ލ55?ލ5ʼuc;KGOngC-H?_S2ܧceU:؟q_)v"TzHѯ[?5*/y33"9* 4dlmvZ嚴lѬ}c6/WlqJ;?sXnESTt<"b\)lŖ٨T̨VU7rܨF dەUEY"o|]n{kyrɛ{?P,8a"= r.Di/sp{SO`.5sMQ}qGYn TtnG'={pN?;*m:%+ܾNN]˲hEgNVO\tҮE5DֹI{}>ͼ=:YEϤ6(?TTEELe~BGGt?xE#Wl{FWve4ʯ^2"dj*"nƮ`䥦rW]9%ɜb|]l6k.U,(U/MEϋ2Z;cھUl~v7^Dqv4k. +_'uHEOnگ55S6N[rzrhjq9ͫ]~\g(46:IֱW",8r::HSRJ$]]boT}V.ԽVɋrNcv,O9k`:wVZzTOvtEԕslJG TWIU*"N[&&ch#DƣZڍDDDMkL:^|#L>[{߹@]G/~xT|һ*w ^853yCO| ->F6|HxL>ۿy1MQv'Si ^j~%U}k j~%U}kx=Pv"2[,ʦ$eOu>Sa\:vE^ӒWS /kw ˄EZa~|cat?xE#(:C~%qn3Y0 j:ԍrA\6r+]z&"XmݧIn>&.^Wj04ʯ^2"K%J1^=ȈUy')1>ja i7Ral?ygY'Q7UO5MUfFi]s*35iZTTez"^e%dUhbyafծ.YeEpۖSye4\y_$t=U{Ur5US;4-19ٽYG p c{T+O)+HE_n"jYsŒE[wkQʟD;Cp ۡS2oUUWOg۳ޯ $\Ng1vrߟ ,r.Ղ#]t6FM5鱴Zj""""l mW7/U.e#<} »*w ^85'wU@qk=Qg[/@Z|& m߼Ґ|71~JbI࣪=%O㦦0Kz6`Kz6W*z/1?xDe )"XLHr%Tb}|x}Q FlOLKGy4xol4zubwDDWOVrMU/dLcOudDQދދIŘWe]JteK5X{S]SքK ejG_KI#հƞk䊟etOۢ˳{8 l+'Tv>Lmx5AOr4}=Lh/t^JSt]8G< bכ7CUycUV".14MQUv,ӿjLLfx5ц4[ OF`4(bb19#Z"wUW{AwJJƭ%W#>|ETy.޷7.Nébeصjb =p8-Ω~7[/$Mu&򷇪3}4sQS̅ɿKɢ4X#/m8һwr62s\YN|Ẳ-W?/8j51̈ >ߙT~ Gq=+27\A :w4 0ocnΔэ:SOQ,b~/56A[ѵWߏ[ѵWߏW gi~ (eObF[,ʧ[+>[T5`^(6|-AU][*E,N9vN;a`옒`bꢨ\UDWU>3hCddzEolد* ZFWUשn~aMM[Nt5/F1"'5UDM *)s ŷW]jjl?VĮDMDMf4.ijjiGj>|1؛E7p~3=tpݢEu0#[΍uՕ3-c~_QuCXN`ύ[7ce}P76 Oэ:RF6|LSi<uG݉t`WoF_~?loF_~?^:T1F#73̡?K/nSD2*lO;XOo=Sh׭KM#"6#܍kZD@>ROqmx;@}eJ+\jv.O;Ղ_2VDXŨwE2.zsGtNKWy87:UUYr""&F̷F6|HxL>ۿy1MQv'Si ^j~%U}k j~%U}kx=Pv"2[,ʦ$eOu>Sa_|Vj#3>0?x>\IoYQ"r*DCn6MuUD$㉹jTe㵍mMgUH鯒oDq3:|*O7ʽDCN<ؚrj&UUUdEc q|xoj/WD|g ,jO)4汨yDU+Qb\F1bE$j.SFﴚZz P˃C Nr#*)l.5]$v*zEL a'd:6a#.YʻW9UUUUu2YxJ]"3OxhHH^ڙ4$q*Ohܪ",VѹU]DYl^sc'~x`ڼ/t=BW;t|/'ӹT_U3 Jqы2 [)̩9zm-U]F54UOE΄9i<4)Vtzr'*j+WY#E&jG8d_pin]4k22e-Wﴺ,umD^s\{WUES!];~jaL8^*M:vڱ]ǦކXV x4߰5NvVY(E#MevLUVa\{h+n >M*MV\:0>ߙT~ Gq=+27\A :w4 0ocnΔэ:SOQ,b~/56A[ѵWߏ[ѵWߏW gi~ (eObF[,ʧ[+>[T5`q4IcƲTWVʑ'yDMtDESKW^pe_ļ⩙֣r|b7zECr)֚G;H\*/(>A_b[jl V Ȗ9azsG5wOQQHRcGK3m)W6leI"o$Jڞz&Zn#UTwn'R] [4v'UkʋVFpNasd#Xb*;yh j*/kѪb|᷊ 6郮6VUvիTMYp»*w ^85'wU@qk=Qg[/@Z|& m߼Ґ|71~JbI࣪=%O㦦0Kz6`Kz6W*z/1?xDe )"XLHr%Tb}|x}Q FlUUCCK5MLŒYr5j&*숈3Z(ӰvH X1ONjV*i+;EM꒿oK% a]O"VRR\ kUvk]J\-Viit3TFUG1]TTT]PVgGx׫ƦwWVJ4ryǣ0hl;uM]+`eiZTc+j5>MbW#WIoꚽ_sV+&>⺲+;?ɬ NVFhe4{,EMuFy]|:0a&Yp]8jdcRR־DUMuTbh55]v= JH"C FG5jlCJRWHmL^8;Wi/ J{dp7*+xȋ-᧴nU|Wj[&h'5˾*>C۾͡4 FU*_ߪsӪ@⏂J%G6RNzS&oU\Hb\5i6%MwWDUPD3\P7dKrfΨNj*+Sg=UI96=YgXotOG[C*Qt^5tZSeEC}exEd׆DvG/rUq{}\PIMULc{WG5]QQQQO_oTU ¢:JJJv+g\*"'zDNKIpoX"8øSb*G"k}D3(*RUU4DDE^K9 ̪? x{£8ߙT~ Gqloi|71~JCaϝ)m'{?LjS-ګXmS-ګX}\Y3t@y2ܧceU1#-H?_SGk -Gt s.*!&njk]p)'ҵdr3O6i'_V.z*K|(Y*&1T+1E&\?#/1W*"++S4$~BG)4ʯ^2"ei8i_ڼdEɅ\^}`*%\yjb ꉳ*ʷZD"uGGgx3. aK3lqQΓCEVGn" >ߙT~ Gq=+27\A :w4 0ocnΔэ:SOQ,b~/56A[ѵWߏ[ѵWߏW gi~ (eObF[,ʧ[+>[T5`zE{jf"Бđ"3OxhHU;#ѹU]DYl' =rW0 ̪? x{£8ߙT~ Gqloi|71~JCaϝ)m'{?LjS-ګXmS-ګX}\Y3t@y2ܧceU1#-H?_SGk -Gt ]"3OxhHH^ڙ4$q*Ohܪ",VѹU]DYl^JwU@qk=QOJ̪? x{£8ζ_ ?x`L>ۿy!0ocnΔ6GTzK=؟MM5{`b7o6ӶUXEE( SUTUS:L8ڢnkL`?i'Z C<w~/r_\L-?C-RauQ́Li7*jr|:@:/WHmL^8;Wi/ J{dp7*+xȋ-᧴nU|Wj[&{V5j1*µu5Yr}4j9WUUUnx9޹k1`ؽ?[ݬ0??T?X??T?X9b?ۧ˿O?qPbdvK m%:ZvGQMUWdDDMW@u/]u7b]WmE5y t?xE##E{jf"БīwG =rWZN{FWveaz@+++S4$~BG)4ʯ^2"ei8i_ڼdEɅWHmL^8;Wi/ J{dp7*+xȋ-᧴nU|Wj[&]"3OxhHH^ڙ4$q*Ohܪ",VѹU]DYl^J t?xE##E{jf"БīwG =rWZN{FWveaz@+++S4$~BG)4ʯ^2"ei8i_ڼdEɅWHmL^8;Wi/ J{dp7*+xȋ-᧴nU|Wj[&]"3OxhHH^ڙ4$q*Ohܪ",VѹU]DYl^J t?xE##E{jf"БīwG =rWZN{FWveaz@+++S4$~BG)4ʯ^2"ei8i_ڼdEɅWHmL^8;Wi/ J{dp7*+xȋ-᧴nU|Wj[&]"3OxhHtˋ~$4vD;[&}M͑HHcbSmڦ3o]GB9Gn{FWve-e'8&"[[- ucbcިMUz] @%`JFIFxxC   C  " D !1Av"78Qa26Bsu#Rbqt$cr331A!qr45Qa"#2BR ?4D@DDw=hꢡP͎Ǹ '࿓"X^JA=Ʃ .Z nj;OK`Y{t-sFp '9MzUo³k&Q[KO==>8z *@T_g 1 QSUIO,2~ѳOY|Ú8l+ye|so (D74DTD@DDD@ة -K˱n2[t4YcW5Aߤ''&VAYW)WȡI9lWKupQ}Yk|*6ILp"kv ߼vQ^KL (O2-2;Z Uwy$9[51;Fo.O!^Stv_p;lGnD^[bW$D(?F9JCkcɘکiʃ&a?dD[gL]f+Hwxn"83&-7+aY͇ W{HT,5ukfMDƗܘoi;Eޏ&97GjKJuV&<ޕcMP)cۚwqls2P" """ 4kٿU|)u-FM{7ꯅ.RT_&ϼ:3N3Į-DEZU0˶+[aXp*ifAk@s\:4Tχ ]4+a:쑄n4B.N(_ނTݪ>/;iUѹɷPZ*j %%;]a\ADXKffzR; u{Qأk4ѰGzDEOAD@DDD@i׳~R%RZ8o_ ]| Mxuf%qj.vM`z\4K=ML8`9 yRL´1n2O>ZbG=\6o8sd;pdO|vr8^cL![CT;ݎ폵D޳\'peqϨue__MOXꋶIWqJ*}wqvL%Ax^]MCW/JO:6w-ߤv~g}XvfGjmq6 zJHPѳZִg`?}YVDԐ {\I%rI$JQ=D@DDWv <3&`{װ9pWq-90ƾyRܰܺ6mV4R}ocu5KRZ߶Ŝ/"/ͳ na׼"٨|1:G(^I;\}ǯgz_`waxvdvkYLtbJo͉ik[pUlGk+7HΒ}:F߿ײY&eto;c$u".:{5RcHOPἄ8Z8 <=^φ4M-DM*:X`kN{Ag*Bxerly|o#3{A.Mxuf%qhŔEOAzb|\i%sq&:k^&$mFox{_}t{Wa;ZɕŇ_Q^svp~i}!}1\e⢦gTIt{,.sEY'LWO;'̭F]VK?!2aD@v/K˻~rt*m6Q,RRi9yhY Rv4;Nq@ ۠ Zɕ)44X7rɗkTONXâHk,iXC5dsfщZXtVkl=Q,k-fUJCoɭ*z2Fwv+FkٿU|)uf(\-A3aQO&Mxuf%qj9}xgo\Q;/2=`vV]@#rJ}ozеS+n۬7k;;OB$ɵ~/MUE5q,ieopًckbؗ WCeAaqL7mzi)7lLVXcyjTC䑭ټ7rv.1K^le:Jf4u{IHzָ~? [5hC>ؔݫ{4;bGBk&&KKD‡;OjlP `?Qj~WgzlD@v/K˻̋~rL}]c_A Rvƿ. ^N'C\^QV՗P-ƚLT,G[B-\DkTv9%TrBwLk3덶wVY+ZL2Ϻ~?=hfj7 :(nsewY).t=E4UP>)d< 1r!{ nKMCt6:O^Gm eJ]g3HO|v}}މγ1#Yo5~NYh㚽*"_,`??8ֻ܎=STK1,2F6q'7;aٞhUlYzluK"c&>W~k:h'fonZ&a1S?**lE#e5M#pu86Wjl>oJ}SM/EoJ hr:;l '~'ަpMYX Ցp7+>ͥ%v4`~q!^v:$=k?-wѦ_ {DK|(}dF *xXDE6p" ˻݈FWEԿ9]>ˠ ~rL}]c_AЯ'uǡŮ/~l]]Mk*JHeyqJ=oye nlׁ!}{7'f8"*Y=*Zڇm(DS. }$=;N$W*-m5֎l"#3[EǤwޢZ6pqNL{G5USy[nqVL5-햪}ɖ@5/zy•3'enI^jGosn|M{7ꯅ.RUe,r|qe瘾ESWn**7zt;X}C-=Db"䔏̴ysM<M6ۓǬ"o í1+u+.uWX]%]!,RDDh<>q13Tc 7k;EUϟpߗUxfܙ2ᔾl\LGn~~SoZ*)I #PZPv氻IzSI'wJ$=k?.\qć{Cݮ_99״D‡;OjlP `?Qb~7>OՄDXg""z^_؄e~d_h.Kc.?iO5$x}LkI!]tQ`x=DOx!c㑥k VxA4 Iqˑ&l-,5XjD\FIPeARU:Lost_N;S7p- 4إQXe-E!Q4w5{$Yv@N&W—_)*i׳~R%@U"o í1+Tț>|JDY\ۯIFckooQ[SkpM m<vhO%,44Si`86k\{ć{Cu ޵.]YLbh)7m7v8e7lyqͳa\-"$.>2SbxgleƞCQA;{cŽc}vKjĢxLۆ(,xbX<:lD@e慔Dq5ߪITN&W—_)*}xgo\ZND^[bW""" ,VQD@DDD@Q^KIj4kٿU|)u*7׆}ŪtMxuf%qj","*P" """ ""N&W—_)*i׳~R%@U"o í1+Tț>|JDYDTD@DDD@DDkZEӌ5@UUՈNvoh[* 8OX<3efnGuRt[J9]vD@DDD@FLISAFCIS p