Slowo_Papiezy_na_temat_Wspolnot^H2^H2BOOKMOBIY-$,5?XHQ QU Z>bjr{\ "$i&()* ,.A02X4 68:"<)>.H@6~B;^D@FCHCJDLFDNIPPR@TdV̐X&q#MOBI55U%>(P)+*%EXTHl4calibre (4.10.1) [https://calibre-ebook.com]e-Wspólnota Życia ChrześcijańskiegodZbyszek Andrzejewski plFSłowo Papieży na temat Wspólnoty Życie Chrześcijańskiegoq,55c6843a-98d7-45ad-99e7-62d6a84dc710p4calibre:55c6843a-98d7-45ad-99e7-62d6a84dc710 EBOKj!0101-01-01T00:00:00+00:00  kindle:embed:0001t m Słowo Papieży na temat Wspólnoty Życie ChrześcijańskiegoSŁOWOAPIEŻY^;brX)___[NAEMATSPÓLNOTY CIAHRZEŚCIJAŃSKIEGOWjustify/OO"7GGGGGGG7ψ2f5496pisreścia02829?563c1`u>I.ecyzjeokum0yapieżyaematod cjiariańskiejkresid 1584( 1948 .hmbp:pagebreak12ǂLjw00b0f0">pDECYZJEOKUMENTYAPIEŻYAEMATODALICJIGIEJbr (//>WKRESIED84Pʆ߅="7߅߈NJ_ǁb>r-Ǎ0gorzqIP> wydajeullę ,jaanoni9eongregacjKolegiu` hXdto(ynirupPLeuniHERTAPUT (matk@ą)stkichnalogypQ.ermingii߅stawa)si0 pPrimaЀ1r81(ln,sʀpraaiHingoam9roiuzki>eyiyxł񀀋xuȂiQyw0jyizaچUnrii>777Z]enasYuchuapziś1eńestowymktem€st@Yi śćKHleHP8jdecyz|yd8epX1kor(z@jaIziBb3-tyȧżakużej!ayjys a 678ku///(@6@Sykְzwal2zakh0sodaliqtylkh8mz alelaorosłych.

1587 -ykstusozwalaakładaćodalicjeieylkorzyolegiach,lewszystkichom@ścioxTowaHstwaezusowego,raz(dzonezinstytucjInneypowiedzianaematӆi:ul„Superdispositione”, 5 Rik xRnumecetB29؁S'''PiereReguspólڅ?ariańsojcaeneralaudiuszacquavivyJ,tórebXązywxypraieki (1852)30II602Klemen0ogBrev!CsicutobisGGGC1V0210GgorzV!,Pdaę)AliasQartA.x777027X 748hB dyktr)sów0ciwXqnia0stępującymąpaicyzayw)Złotejidwa静iwdeXПbęziono.ªXupiokiH@tdeth߃a8/a.bsi9PbР؞(:onny,(bron`8sC(KatIInwP28śćl)r")nymЍamircwywołpoko!ródPykkrajП೨yYjoe.akH e+ca,8zxmpuchf͠@a ch,)wij( 1alyi14И{ca@ee@mog`byX뤰ynunemk@QN8b>ڶakjy@t1qaniuжq ie:0miXsiowqr,''PaeօمˋМLjЋCjH`zxwajnATpaHechnX#Pius0dapDby:2֍5, 8d20j6oOOI7erp18(żЃIormAe ywžПistЁwmckim ś.0zpo9odbudX(Wotrkoleguniwers`tD`GGLe8GC8multa17824)ؒaim3!rownic׃NI82Yzezwala naobyspólnyieńtowarzyszeniaiałakPdwiedrębneęzie,Pczozeobąylkktemanonicznejgregacjioedi0sam0macie.ʀa;źysodalicjestniejephhPkościołyzakonu ezHonkówgopoawnemune;ruga,zhożIinny8hlubppodległeezpPriprzchtwuużTtwalPastiecezji.

PiusX wydaDekret, 8II 1848razreve “Expndum”, 10ɁA631854 -ЃoxaszagmatiepokalPoczęcMaryi,pczyniXięIbyw rozkwituӌiaym ś.؅0LeonI8AF iferas27ֈ84&Nihildeo 艙86/s؍'%y:X98i 21pWiɁ-owReguן[eHHb>bowiązusod 1587.ostlkakrodaIznomuzupełm.en+:.otreckx8528,Ant8derled5Htin90FranciHksawerernzB@adopli`JowpHzeb@huJłczesBQataXwoxyślLeunisauarakÔggcPwsȆykaUwasa@h?@skichqzNbr: uew!xipa zus0j壸ptdStoŚtąQ81religijQktóreca!du8swoPwor:nabh8o,eśćdcckuaj@ anYmQa0moAjɬ﷠k dobrMatkrabis8wybitchjanoH!0hsszukIw1dos؋0,1ba) lbliźh1liتpwbr8e˴hrX-Qci`ysPkjwrog’’ϕϕϥ195 -a BdyktV,mІh 40-r8@JsH8ЗfW//`[d sma 3qH9z5. oooj-҅M1945{xConen(Olivaint턓48{yXr̈́>KonstytucjhAppolsy(Bisaecul(A\@ynaglmezwˆ(reformy,ahDžfontze="2"> *!EfGB12Otolor="#00b0f0">IIIUSOODALICJACHARIAŃSKICHo/="7''//ǁǁLJ/,?="4">KONSTYTUPOSTOLSKApGREGAiBISAECULȓ8ebr)71(AA0Lawѓ!,r 10)ggg''ǏOǁWwusetn(Gszśli"IIVZtBul Gpiohominae(748)derygP i)owiG0ВHI1.a /1 (ipOmnipntDei5k584)PmwjamuważamyN᠅i8ązekptylkPjcows(gratulmodexoriՀ`>,eczQp9yq0otrRYVeroz8z1YDiguealX9J ksługl,tsztzbogacinasio@yMymi׎׎648׎2׎׎үWDzeP)ɍWwsQّ(użyjułów^a XIVespomnianejużłothBulli – tyleorzyścipłynęłoa zystkietanyudziwegohwalebnaiobożjstowasze”3T8stzdolȫ'wPpn"Mń0mi oraz)spiС؉ewnrzn(Abardzɀh؅(!chiePX)jx89j0bólosQgśmyA!IzheHpٔPumygósɥAύύ41'3ύύ ׍׍">Po1Atyl(wskaza>ądruwal؏ęśliȹHktyAypejasnС,ekolkȧHXj byp܌I9owyywojqipistamkbyXjiaAmeligijne;( chHmĎ ŚIw(؅zxحPsgnącʉzer0ҙezjago,1nym,aߌR׈`omabdr(mjciu.΃bXhód?ٙ8"kXymot҄itrudx @yt2///802/,4//,ZżarPtr(wóلRǎYwieamorzutnieypływawoełnepostolskiegorobieniaodalisów,!sowadoorazoowychóżnorodnpotrzebudzki unkxpołeczY,akż ahamyięwierdzić, żeypAkona`kaika,akiӅcjeariańdamypoczątkuszt tx,8jszymYpniupowiad0omaw"cza_OapO,dy@śaejeszczeaężówżyc@chścijm15N oAomi茀owJIt0ń&ز3@菓9xim`cezbezwstyӆowisk0m:ں:baj҅zkże9opism.׌mhlo݆z9,phtszkщubogٛa5( dorosbrazlhSz`Ȃh`zahow!ksztcotr3[o91161P_;p(ogzu:n`tu h@m n!)ˆu462|2|Tform8饄garunkpodjHo1hiͱ$ YPzw. „qafial”9piiopokrew1GGE1262wE3GGCooo">Jyadpѕbyaic@jcYeodhzdآ1Ht( ługAłę,0A,ϓ9`tоQhR8ny4a`p`praterx;1Ap 8ćXq`'ّ@띀b uAiweoෑacac`vKl@wahrusJ.Ôęcejapn؈Hw–菀juHd(njyⷰśmojkiK?///955/e="1">24 -iektórychraja@pierwsiegoodzajurganizacjekcjiatolickiejałożyli,pmiśladostępowalinn(gorliwieHosąc mo1trzebujym.la2słuszhaleHważaćodsówwybitnqprzodownikم.

Nadto,a ai1kJ,jednoczojakbyЀymprawJzyku,kwiPulegczględemdzyasterzy,snest, żuznSbardzodhirzziaIolstwa9towodu kiaoddęylkoӊjy,yawąhfundamentHarchiielnej<< aile=0000113281>25(ąA`cz@YXdyśazpiśmy40397]nazwywsłIawqeda.ڪѭb8omarimuchasunk끨Ȩom”(czerpzsbxawedgӀwy aSȇmw3o!c,pchIcn】ptnzg!w,mwstyEw{uywamubAę!ć¡Ў(aj5jЀsyi1QMaؓ4288 ">TЋ̀i,ojw@[sAciwt9.A0tPzgnacjcqinydzby(j𤀤 śl0dg0ę@Cęścihaczkolk𠠃Pή<@jużqomPWkapniC`cpo9O jxȌeaosadap@PIntuxadent(dum EcclaA(mleczu9?Qgod)ukۤ@!yliڢIt|1D Śt0*ib{marpBomWe:(Dz. 28,26)hatadlaaocazXuróChrŻ0o؟biaw HbW0dُlyxtpliw`pów1I8PsՈ.ZXxwyżsʄa(mbtylxolereorazQeՅkonne.᫨ydыaYngr.">Zsn`yoit)g"*ۅsIt4ᜩpojoil769Ybuy[nkz򻉠0@ytaÑb߄߄5102߄30߄߄ܝpodn0mЕp8yGGG433GD1GGBtaraliięakże,bynniudzieształtowaliobdoskoność życiahrześcijańskiegoposiągzbawien8cznerazeżroni praw˂cioła32609?=3??:.Naodstiychwagwxzanzami`ngregacji (SodHX)ari;ch,@yozważc0istotęel,ąża؈cxnal`mzyznahcechy8ywek1Kato(j,P –AjednokrotyPoikasziusItrł,X@liJ„A@ ,tó@8ł0wojddopieszmuppomocą(opeł(*AurPdaster”4264możnayӏLeG@z㞠csJc(H!ȊtSxtatemztchNajśtj!yianny߇߇߇859߇5߇߇,najmQyoiXkejstrukturszczegXmi8;ҕph,Xo(ozRgwarandpor1epkViWumyów1172476mlb em,}juiSa ka(zek(,aaobxawamknymole6047gdyaPapew`8yA8haruszaIgi8xdo0pɆyzRaAHwnyetodrogą”80218X!y9HznXМ(lubch@ć;Pzwójekptui[jyذYja(p0 dialog,J!kpyśćzgz颉8m`bWWWP41U9WWDBQiedo@(ciliśmyڕIwmYzwy`zap0}i:yQhwalamyWu QbduǷܓejm lah䕨rags'pwformߊ 812 40 Takib osóbxsp,odbakHlHaDŽDŽ9201DŽǙtylko, żezrxajiś8bujqAijZ~iwitciaφ58φ 2 z`ȀPQelk9cwuHmuu1pfii WHajóżno~77798G53773*1ł ؗterXw9ozumuPwpBiskupHcտ y>uφφ20344φϘIQharmonijy9ęPo$(esun0Ѕ9jwem zvp krotʎca˔12179852oat@y,xzlachejmDUństwo21536 Z#ъmQͽrwyy2ka`Xxo(VzanG4897Doraz8Ayѹȋ(``żązwolA8kon(PwczasaHadPb gXpdaucząię ustępowaćmierwszeństwa48I.ongregacjë́e,waЂӆ4irima3@legiumzym,8 war@zemieligijny`pzamółry iTo52350nadtbdiczyw8jٗPsją ە0zad߅߅906߅1߅ߟώώΎZav挘wnacu;unaletylk8aestawław`dzel,HyPI``(GeneralbilacówksBT4PezusowPh~4248|2TgnzlBiskupardynalbwyraźPgod8yż mi@[׈׈ӆwww619wt3ww@jednakja􀀎mogXіИmodpaPPђ(oeB,(:zPCׇׇ5045ׇ4ׇׇҨToń ,ZarIBthba9ĎHjsczitj8"0Q8xN@a'nyo48o5-dażad")nitЅwumu86 WWW P 'bardz(d0I0smJo8ggf6354gd7gg nholap (arqlswoXwduchaQnstytu0730 8g__]ZcawstkȡՅsXpwzx)istotҴOdlaymi72279jakМyzuw2aktykaizwyjetkarn*6 60^V.׌ea)szyǁǁ">1)(kanx0`iȣPO episSumenwӆicyejysAy(Rwszystkimiodalicja`swojejiecezjiakresiechewnętrzn)ziałalnościpostolskiej,

2)pełnprawujeądzęoistanowiony8pozamTowarzystwaezusowego;ożmrzetoadawać snepisy,ezruszeniaednakptyՃwasadniczMar ch62b)roboszczggg">1)turyze stierowni@marafiX,tórhodobn0jn Mt4,ylegajjpy__@s,cyerじiak9xmu1yzna1o8Aorazgod`z}txtaTypu)(9koordya}QOpבב30619ב3בב '''">VII.oderatorżdp+ianyogłp,ᐳymXwiykap8n,)kolwiekzy8leżwegdӛKed0䌲zIżyciu(okoR㈸ե5ؑcH0spólszJj@homocwykud8WWV1010WT4WW'OOOQezhsiׅhtyldlat,XdajśwtPjyianwywop@0ę4665,`d?m cyi hPzględBogar@i9xegYybtwυ182υ6υυʚpz΄)Byżą@sekracXǃǃ2163ǃ7ǃljw|j ślubq,hocH")hem508qszPdarБߑߑalPhb(usi gnЅh)j[8don@yebhkdrug879T@pqc9mxSlzzybpKkutHȴ!xęzpHusuQtlbXtammyXopu32470IX.ש3m:unjtxwyHratooo595ol1oozypowolHYospolirZsobua__^4127_\2__ płwet „stromewpercu o!b” (Ps 83,6)473=edgscei ćwپJX[X_ׄ3480շדxZ@z0ikYłte((odiehpkdwarunkaówbyogli⦩IiawzPWUۊaaol gorliw5151I.o(lcel/549|7aыł`amaȠ)rchkJ603/g嬡l&twz ҠHłeczne,sz`arXwahrystusqobro Kҁׅׅ637ջW״eD z0prawdziЃpełnejspółpracypostolstwemierarchicznym79PIUSP.IIׁׁ"?82"> >ǁ7ǃcen?94iusyGej???DŽdžǁ„ ,Iupem8py. 25011945.br@xuٌࣗ۴)WkMiHsz`Mu 50-Dpjęszdar(j.9gor@ejHęb8erpzm@tś0nrp妑jYHiZożQਹuPgi׌OOǁǁƙP"譲kbxMa…0w//aB8zuڧdsie1Xc8灎!proormwwe amtylxuczule|oqe.Ӵ7象8abjai@nHqhrusowyjrazratolxImp쎱kro*سHȁjoln"wy˩1i`wirólj)bial:HAaiH..y2wy5bogaJwewxtrezl0ӃIihyraktykagruntow(x 8ultu gmщ0brq!hŇPwr !Xo(walXracy.ɇɴ!e qzcxInaciш8؇reguУkasi3 aməwedwymagHsnu;,r(zoliz8dbm0wGxxs SuȜ9mużd˭y;Ymężpр[obaːb(aOJ -魯`rd rśmoY8tQ7ۀtбIwspA(grżyciaakreślonymrzezasadniczechstawy.

Wzeczywistościednakieałyelcowego,ylkojęły sł脀awneorm`cokłaXiędoczątkuaziejktykżyciaodalicyjariańsk,hż popatrznowot@bardzołuyeowarzystHJezustwieqXoXeleazybsypaڅhwamQSto ApoHlskąJstądzicie,lecy(stJjmnhskj8azwyPiąz`duszdSspokojnejbezHnipob؉{,ub(żc,któr ab ezuk bylieb0pinschroP…">UkeQyisercusameońhćs intereh,a!u(wtce‚YRedskrozdawaᇘsk,xtołówڕes!,niℱdążemPi+p0iodzrogi닰(mhȄńalkrń.i wwwwwwwsxm@scafna`xIczuq a(podihagorącmfcjzewnęAadinAśhtǔR@yduw.synaj.anrHJrycerz,8dlbąhonorową,nus@ maUXt`ełjeozkaz,#u'tróżaobri(@,jstÄ0wilejwnoPxwymra`qwodyaܓPwspól0kzPHdp8ej. ..|saj8kon.e0rezCc1me@” (BreRб,ff uKȅ53@okt.ntyf. 7)$@ajrszdarP*zhłzXzp0"p"YbQAciw|Ѐśl ;Ѐpchh[1 rkem(hwuOe8czeru`yد򢱐R`yWy_HYD( KChrrgo.ԘxmphWa𶐀1"szHًؓlҳ\8Xlep@–iezygodYP m.aufbd𽐙du:Иdniotwar؄zletutȜ81WDŽboA,cz耐wC* cijEuropfPpmoXfPtcxi PْQregm@iHpQdruk`yem8HntersjPpmii`xeligij;d;odwa+Мumę1QwiP,pomag+kapnPXcżpdp!ajhcw@ępCzښ8morpubjoryginaalenerg1skutiy(b? ziriru(!Z0b؂xmtanazwi82JanIIXKarolot,g8abaudzʏJBzDkЛӮmnó@ dBsؚYطȀøɋir❨ami+ccyjفqȦOOOHAHAoukτy؅ ɑxsYty@^boha0H"Nќrbn8dzezcjaˁ`uׇׇׇMamijępotraYÀ8źwignąć\ar1lubn䪴.xttćC⑈rjȰtolikiaatkȖxШbnig SH[wзiܠSzebozmaiٌgaqXzbiżyci@taminYchpok nieotrzebowałaoakimtopniu,akasza…

Czasybecne żądająatolików,tórym1alececaestrwoga,edlaichzeczXpbyturalnw`wyznawawiaryzyołowemz nem,leaeymagarawooizlachetndnośćh(ścijańskiimienia.ԃ`pludz cpkowici,ężniugięci!ietytacye,oQdobywsejie08śhxniżsmutpoicz.am śzisiejsuslekce8y,drzuitnuje.">OȄ(wyrobwyЈetiyXstc:celЈ0zorgzHnIiktywbSoHicyjarich.iadomoawrogPehrXusJAK8ciygd0skbron` etted(:ozx_obiapokojam.próczilrwaziatonajazdAuА{Xnmetodalki:hwolnypsuciperczatruamyJwpoɟbezddzӞud8szukoj䋈pxwaH777">od0nwarunzstiᓨjbzhskskds2@w,bЙcqkor(sЄxXwy臑A(oqzcɤar(.ڑmochMaaPtjyhieiɊA@) chaوHɦsdy腱doopw"ietpo؄)osóbju ` nhw9y?">Pd|mZinaukreligizaj!ʅzogmat)sxmiml!climwewnrypubyYhir+k;diuaranacj.aodoRarodXroXjYaogókoȻulczn#Xs"nurQ,ីБ`t`jIakadeer{chkte)ycechАacji.Pg8kty`trady0Ё@`P`aHxna…ϓϓ">Ibr)ч`!ɠXwosfjȃi!ʋskuteżąppsw(omRqȤ)ÁkrewP9oba0cyѤpxw@苟uzerHmaijiҠ` gorliw+وnchcrej!“gIopXpoɖ ksz,iusI!u±jchwilprzypłkpc-„wekjkilXs)@q‹luB ódrhorywd)notyłԊc`Z,犩ȄqapBKʏ#= cJُ ȁZPijskᰒwyżh(ubtel wed@hdaaauszr~`upZJziw`1HKlPatkx (AenIz䏈 30hrca 1930)W8laMrɆiez wzoq;Opip#pbؖ,JsphIPyt*“ɥczęhXdy0hiaHb!tenjȒ`"Ђyȃ (Mt 6,4).Ãtexswocwysih0xdrcz{(@lep.ΔmPeȣ(nkuᔘtolstJ$ muh8IsZyGŒrQmpulsuuuzdЙiopoeb,za(koiځ.dąż@5Pomóc.ԯWXzxwZinarj(lchuȜwett1pXaѻpasBzydxImogIԄzyXXstronyodalisówaoparciesobistyspółudział,`nskutecznyakyskretny.

Cpest(dnnajgłębszym źdłemejłodności,śligorliwe żywewnętrzne,tórezerpiącHsiłyerdegoarazXpraktynabożeństwaoarywyamychstawach,winnoążyć@świ؆?ׅOukrytewriYc,lezebijaȍ8z! zwoc@Qydajpliołania;m(czHek}h)Rastęp ŚBhgosPwion!ięHnnikȋScodi swoi0wyqQbaUkoch0ynirkmabszelYwyqhHw`zsi).anudeswracęNajPenki: „Oڀzmierw0Cizem,( ijęłTwoj P`J萙IwązkPHcnoi i…yto,t؀ski–j)Лk+%oymodgaXza8prPictwem” (LeoeurdmirabdehrsacreeeЀDieuyris 1908.XvXII.. 355).ׅ0e胨trafco:xrY`odeptHpmubroju(z䗸ေńPa3g@i `darugxwzywȂ)SXystkQsWrozproszpewyle:cibJ {`jB!(jWamw)rognoШxamrcojcowYipostolb'Qbęi8dH ybraȓ ǁǁ"ign="center">*  !EfGB12Ot(lor="#00b0f0">IISTOLICAPOYSKAATWIERDZXMIANY(NASZYMUCHU="7LJ">SeAattanuLiYot)dz:yςςτWdžOǁEkscelencjo,ggg">PXoseniugromhagólnyat8jede8jPPЗ蠙odbokwң`19-21aź@kJ7H,ӏqǺaOtuӢ[tobliw*؀@a`bat`Oj(x襀Zasad,m) stąp UyzX10X)tut_iߍ771ragn leppQużyK谸z؉omjaśnione"elu8iawa0 zIuchxormaXIIboXcznkooǑDzZuadomilobyezpoXaɏЎ,ykilkudyfhQpaundnta(tbya8owuʼautyczPbogactwwoj0dymoؚɶ{c): skjBogYl1oPYx.Жaaewy dys`toccɄZۈlatNieR@j!noxślobnstytuxBisXeculHbszczXj$Pażaiusaؓآ2u 27١48 (AAS, 40,{st393).Gj2iyw`aXYgȚiw53zzfakkówaw.d(m"cPuyjuryɈk?woc@y@wot@zna. 雈 txsam0(gmyꕄy,st0ȅȊ2zdecyd膸cnaz„Ś asp ohycCh2cijańskiego”rzekonaniu, żeazwaaepiejddajezeczywistośćewnętrznyynamizmchtowarzyszeniaieomijając adnegoszczególnyelementów.

ZasadyρeStatutyłydmiotemkrupulatbadpazolicępolską.adsmóc3azaWamxtwierd zgodna(experiumJIŚwiątobliwPaHwłaIdoku,jjzekstałączonypdoЃlpu.GGG">g mog`informacj؂jprobacw{Zwia"0,0cyjś$Sodajicymeoramnicy,raPczkuyraP19duchaPnawetzisiajspirunoweڑ.΃xhajszaarPanczłonkpjederrcba8lkodusznpgo`cZdaiebiepaw+wsł`iws`yjmSHwooYwóżnorokqznzażyH''' Proszy0ć,kscxncjo,rmopełriZpozdrońu ǁǁ"lign="r">A.G.ˋؤłICOGNANI777ǁǁ–– 3gg2???">'HMsgre`AUDET*  !EfGGG"12ρtlor="#00b0f0">IV.AWEŁDOŻCH="7ggǁǁLjgd?="4">Ǎ1ap yyIwjhՎ]Watykan, 15y1972򠐅wwwǍǁDSyȹCki,ǁǁǃǁǁŘEa>a???<ąepret(,bnaStypolj,YBadomino흸iśmyaz1zbadt jypoprawio𵯵xStatut.la2zpن0[Pktkimpot`iu,79z`xaydaxemolandHCalcmTakchęcac@serc8tynuy8hoHnpc1waym ioryteX܇`a:orȺsob}cz8gru`{Iswojludz􍠀عѽs:(zjzieustanapogłębimduchowy\Xawabyogn9da)na )prXpewrskuteؘak Ćwi@9Dxw.gnacz)Hrpiq㉰spie;edytBnadӨ8Bopdoktry@arrplozodlitwipw@;szukiwzpwB/HBkamilqsodejzxmochnic@nt brrpmnkoЅiw„ȒǦF”;ęst:)sakram`zszE stii;rg`АXźyhs(mJazgo8rȣ`syjzawzwHckǘhQwzoruł(xz(Zbla???CąctSźdPpozHcera9mogo xzra`tawawp DEPgejskiY8tYę@uzaȧZt9aobórawoływał. rogramuaszegobecnIspotkania,asnoynikpżehcecienieśćwójkładozcHiczłowiekaszystkichudzi.Ʉ@zejawiatroskę큸dych,oasie.ieoninajdąwezwuhrusaod@życAktóragasipragog`iściyapaldozi.

 ǁǁ">Wymiezmierzonpobsza0kimest˅ół,:poczuIsolidarnzy8święcaj8swojeepostolstwuPucrPietodaHw1środxskapH(cznBbyócnąćmental!trukturXegelimpczynemredliiXkoju.ڃmywHwadtzainteresednotowuje8zad:ZqxHsad)Ogól: „zmysła.”ĈsynYxc@kPhjołębow!otwarYnaduszpassQdwzaAzanuJXsp1otyelne=(Ax1częśqADڋPtoʍ9dopbAxbar(ejla charakXy8e:ٌ(ٓʃźdeWiʃaxnicasj,śladMaryję.yrażt,lm,`#XtuxӃsiranzsercojcowabgońoGGǁ7ǁlign="cer?94">SaoawpIoadykonawjŻCh׃׃ׅ_LJWǨatyp, 29rud:1976.烧ǁǁŝSCǁǁ">zim S)zow(00FajederacjwybXczHZgrom=waguiFilipin,atPubieQrokjkazjPr Khęoraz8l(wowwyX.ntynuubwyshk:ReudoktrynDduIiAforjiaTozwX8autZ`adkPaeΡznaŚtemӮ ,wt8wczXożiNa(n!`óbtmlm(cxe;8(k0` yj sjaka"О)y r@xpuh.xHcopʳ˃ۂZbyBnyłużmuma0:y`肒zoɁjów sta@.М)dz¬vczhnkom ۑ׶ Żazja Hzzد0okHdQ! thPp`ę!silj,ᆁzoxnir0pjpewn>`PakoundamI@U⾚8IpycN h/)plzBokres1@,xpomrąćjѽɊȣtu!Z"РG'$em/ǁǹ//**!EfGGG"12ρtolor="#00b0f0">V.ANAWEŁIOHǁǁLj?="4">BądźǛq@usawJiWWNjǁ21X2000.ϣ9c"R<`audxyљciuդ88mitetulᣏ?yGGD.Ü`8zi Zok. 60rahz`s1tys.ﲫ[kaestawaachrześcijańskiego świadectwaeszystkichzie na`życia —oie,racyawodowejolityceulturze.zczególzącaest( xałalnośćaAuharytatywnym:mocbogim,ehabipacjarkomanów,piekdmigrantami.sp)ota ŻChścoypziięongreg0iarHIch,twierdzonypXzażaǀxgorzaIII1584.anawełIkaziderom?yrę9,tórHesamyniżej.

„ZelkąyjemaciwmWHkaJP Śtфy,Hsposóbyasyzni"JhíaҊę,złonk!RadyykonawWPiwicease`elnreprezɀżoenerЀaTowasYJezusgo.echyi by@tusiaabds׋QbJueuszuoku 2000ublQwyraziXswojos(oPCaus,yn…ayi,aۂhc`rumaolcX0ʊoty///(Nazuje)długi(iogatPtrpQJo!XRgaj`XVP.(yowłXnj8w.gxLoy؄XRzyHstęp2kDHwmagiat_jA.in.\wydawdmʇb1968/e!zjednPXFe(zwpci1>PIprb8oQow«ZasO uʃ»ś971naz/iYzni«Ś0>».óź90販`uSicA zren)ers`iormI0Ŋh`υυMimw`kPɉmuchm@hxłąawemypi !hihɿczyࠟJjz0becn@ 58rajأxijakևҁ*ężXznkobiet\zy䡊qadectwo}طac8u st@bu`8JK8lwa.zerqinspiLiArezjtzadh: Ć̓.acisk,apكyxgrunnixQf+c'!ąm w¹uRJiblaikP8onhIymi$kaX *0s8Ph:ruwoptyulylokH*~hke,ɴkaż8PnalZsfakhu liP'/,ArosimFeВwҲubileuszbślłؔqz iPporazHśnHȜ zhupyd ezjCPosł «mocyojba» (po@Rz 1, 16)ʆ(ppiaɌpserchudz!M@Ktł@Pni(mdążjPecz4baasdliQrahb.ӛeocndczuwrpotbodh`PpEhgelii9թy0wiHHdovhna!ZQ؏HdȔ‡Xka (…nѬyaIؖyPówGaudiumtes,)@dośćY?a{еȤHomnwyuob2@ޝIjwhs0`teb@9NimFlp 2Dz0Rt:acelpiԍz wzbognexGGGI· AȊȔrzyniesieӀbfitewoce życiuościoła.

Proszęas,yeieliawszerzedczymawojąistoriiradycję,wszcza`tymształ,jakimhwniyengregac`Marskztórychzerpduchow0inspir@obecna ŚwiatowaspólnotahЇ jgo.dnajufnćokHdan(wajśwhtxjyiannMatnxaezuszystQiفh.jy*p modlitwyędzxprhdz@(orazyżoziomyelkodusznsłużby7owispXetwu؂sajestjbarjmown6e`oуaogu Jwoli;ś\wzoYsNX,s8pewcistaKrodpm22atoly. WWW">Mąc Qk pój'''lszpkibnycaserca!la mÁƒ`gP” (L’Os8vreomano, 4/2000)ψψ ǁǁ">*  !Efρρσ"1iπ`align="centerGA5}color="#00b0f0">VI.ENEDYKTVIWOIMAANGAŻOWANIUODALICJĘARIAŃSKĄ焧ψǁ2dectwenedykЅptematodcji: „ByAttrxne0asy.rwojnHHitlerdbikolejn1DAkrapiluksu,ranKkhu 1941.(śѯokres)7080zaJu2GreJ–Paż.WydaAżentynx#wękamocy9ٟnPzapy!aH sycS.ڜ`śXv@lkróqpoPozp8ęł@)ciwXsji.eminuhz8p%adHtzebrx,J1jióż8stron@W0rzje(kpSb>Zae(b(oHsnkmoebeQmPj byHcz耹Cymiś` kiasw#(jduje8!8למǠX2ρϤSŁOWOJCAW.RANCISZKAODCZASPOTKAESPÓLNOTĄYCCHRZEŚCIJRIEGO ߄7ׄ׆Lj_">AuPaAI,zwartek, 30a 2015ooo///ǁǁDrodIra iryǁǁWitsGh(tóeprezPc0^оg߼wPinnZHdXliLgrupuchow8al lizejormu8orazmue2ewangzązomoIhumHzmuhzczegdrmumnHȫȃ"Instytutussimozypaka/+szk8pzuchZnstЭRe)bardzob0,As XNa8ow0WŻC(rgydiec702kox gٻϧp*JP@rmy śtIIzoyH8elP@p9w8łęutwجfilHc0yK+ipnsyPiorli[8aIolsk`swocnw؊cyp2nau؅Soboru0tykIIAx(rqłbCe:@KelepjerspektynنprushkQzmi „PozauramiGookChc!dzis ponailkakazpX؄1`drogœZ>߃߃ߩ__
<ր/p>Poierwsze:aangażowaniezerzeakulturyprawiedliwościokoju.bliczubeza,orupcjkonfrontax,esteqeh,byxświęcićHazeczobraspólnego,tymakżełużącudziom@wlitykę,8s@jakt0rdzałogox(onyawełI „фjwyższą؀pbaiejymagaj0form8mii”.ʇlihjzrezygnPli0z2redgogQ0g`y`t8dradachsІnyxeckЌtórzby@solꁹatłemlaapzrojuhecnćggg ǁǁǖ"Jakorug`riorytetkazujwamgpi(y,pmat88statSynoduiskuw.ach8Xotyarafixroski$ywpśardxwowkomkPs(eńa.ԏsz PdemałżΉ">W1łcujr80 ymodd`Pod˕9:ędyerpizЃPRQżyciu'8mb˗ysfunkcyjnej,omłyrocz)PgHH͆keleǁǁb>Tewaj9inxaPapIl)zad@l!zy؜IdomrazzczniopLiMڀHAliK<Қ8siPuHmocHApotxb߄as u0ymyzdoexw((żbperyferhkK772ch.zЉp0H+dgeznk0řKBkrajq@tner@ zegiSyri)Libq,maltret!opojny.ɥaȂQ .yyojв(idarci.̃YpdcP0te0asЊp, dajmmrᾀs sЉcѠg.׉aźnih _buHkH2mpokojuOOylrrQ,9yłąrkxš$酰granSycyliuboЈQхdُ,hpewPۉs9җ,akX`. ŚIgnaPzdaw蛠Y9odiAo,us kȃ yY @c81SkgiI()eo1yMaJe.΁ladbHnpsn1cHkdyaH0in8tucbeduk akatcɡɄ!H)uXeׇ؅hitᗈejscu".սRza:rؙegexznecxsoАliwHełɚpcXyѵIxewicaayj BwoP„x”xpi zpp8ag!meqez,ڃp*t!s(}hjjhkhpRmhgIaXRɠerPlRZiPPأjQomi odlifontze="2"> ǁ7ǁlign="cen ?94">ytzada{?ybr)@oPahƠciaGGG7ljǁǁPaola:777">Oj!–Qɰkotyl0nhz`caxqPCie !emulxPyug"niuhsArghillàKalabriXSykQtHch ogromr0iid ڤYCci8jnh 2uiCiebiejހcze Święty światło.̀dzyami,@szymrodowisku łatworzychodziozma8ć naei.oȁmaydźkardzol8Aleak70* cz)iekiem,tóryestkazanożywocie#egjedynzdefiniow!w trzech+ach: „koPc@ara,igdy”?

ChciabteżapytAلAemy0salieumienia?‹ącrazierpiyiomagamy,agPYtpoyęceyȆeylkowykł0czynempbroancistosun@dźgo(doyw@oemianęCAerc uzdalasiwalkilep`la wstkich.z!ujCijtX8kolnajdujjbs(aepas.@xuch."> ǁǁ">Papi!Franci kolxistutajwojewap.׆SlubuٓYpewnJformuń,ąketartea8ыreśćZwangeliMusiwyj"ió[a0peryferizzфpiw:zHy„j0ansdencjpo9zdlitw`qępЇe0jydPPsparzajbjólu.ڌHX Iomocsobom)u,pXnnPdemzmHieKfaktSjst@w@ uskBog8C!rżą.ʅlipa@włędbezhpzępstwe[xn1cż0`tb1Bógrymę.΄Xoddzzówqastv ۣ potob8xpxś(m0PɨȐqybogyzni…”†?t!yHeYZىBʕrokޞБ1z8mXn@lu.d Д ʹt0ȃ0l drhӦ`H(@r2?:eźPpwoiejsca,Ē!iښ$iah`?<`samchyoyڂ Ꮀxwaxhzbn}"(drɡʎ awe0Ȁ01opBOMr@9 Apochlebnyposóbnioȳód`. /s{color="#000"> >ww/i(1or 15,8)GBiba!yśzainspi Duch荕[uO(񌖌 zufcjonujw@magӰtijhAkt8nPJ﮻JezusaandatPmis٬krańXbt`อnarod`. (ؔt 28,20XK0Iy át7Kd(?̣銉mknQ.գqdo8ʁ8akceptueiH(niSdobxw󓠞oxChruskrJReЌ;bytɯlHakҒciw`idekwat–obłudyqH@zywasn.ɻLkaPjas@na dę,0azHǨ}( boobplanx:apa (Mt 23,27HTen܌Oyaŀwagi.ozowiu(a`dHryPrAPaSȀ axtɴؼұ71Mzyćięa k, żeutroanoprosiiebie,byśszłaeżnneiejsce.ieiesz,dzhskieruje8ęaszplJdzymtoógawszeq. dokdnPnżyówićsobom8adzonym(niu,tórzyostali@ądz0rpią.laczegotamąaie?ЁewaH!y\@znajBoga,mn iei@yaczn8Akońcs!tylkuteraz.ӃyoiazaPprzez҄pkwzóżnychـ9powod(…ʇatomiastniknęł0tQystkikrupekk8?oosługaj.zjYiśmyHśpójśćyperyferia.

ZadajPytaP: „JakVbędąc ”?lunt9 rć…),ełpe aryTci#Rd`ywoX0axt0ga`ja2e.ڇi8prawę+mtYBo.9trudnCoЋIXie8ta8mu؀k(?͎򊔈?eź珡Ippcazem2nTxameczuቨJezushr@usPbliEdo;.Psytuacj(dyrpotrafi1yɔowa`t,opmy.ׂ@okroX؉,p2{W8g πoPb`a.YyeؓqHtajȯ:a tobIl zȀcz@ <𭸅gQelzmؑyщcxpomoc@jcc)HaXozniɧazeS4AI w´p@ ę~wyysux`3sio]1namuzdal@ odInwal(o lepwiat?xobronnҰYkmyek.˗"gP, si8namhpɂkAprjha.$othzp.majwsaPQ`+Zih8wyksztcamagoнoj@ ć8?ʬсҟnawetʝtu)odr₸ch,dyQYexr!c0swoim`mupQszizeZra8xosóbachH10Pwyzn8` udzHjdcH;?Ip":qZfakt+irءbjmwXɀL-.ʹ łʘxjrezydentChjedpqdXQóżX٘draźIj@hspa08a nРэ.҃{t83aka٪)u8{ʠzh(donxidpQspokojAdrugLimɤopoQzʺP…”zdryȶ@Duchu Ś0ch Ϻ9OHbz'xC9ze؍?:(pój񟨅awnajdniuciwP`gicelu zozwij·up0d!ió(on_ kJezus@ChrystY9stawpo|xutɣel Ydȉ0stkxs.׆k@IQreOL˂A`HժxBwzod-ctbpytCm Ptpliw, P@ażۺjpj- k8J`n;Bógzsłak{pi ojausza,leestoakiewystarczające.

 ǁǁ">Tiziana:GGG">Ojcze Święty,amamԂ+pochodzzagliari.zujsawzrorszcXśliwaaktem, żetoprzedobąprealiSmojePXdzieciństwa.ʊ`emzłonkiXWspólnoty Życiahścija(gorazczniowjigiisyjnej,tórychgł żyćoświad@komunii1łużby.HXsiahmóhcserc0di,asamhracnaiaufa+ɀoabaꀀi(eluud.ożYi innymhrziw`[Bógsgdypu,myуomy#Yt9daruiktdbɗ777777ǁǁPapi8ranciszek">LubqzwadoyЋPow: „QpozwPcXsokraśći”.wpytAɉdndhjzO 1szϜy`?iezyąÑaznaxpoko@,fortowpogn(materialnysukcesuak,Zmaզkroln0nicz wyproduk@labtorium oLJŇl㓑enzawods`robleIYsceptycyzmu?ogtrpoxć3wszyscyój0(b@prawdaPanSdobrodszہgnlepPtȞśE9ܞmIȄtkЍąćhyk d `xlityki0beynԃȌXaaJtkorupc=ekształciznes.Ʌ˪lфr ظmiabełe<XjH`8rbkżowaen8kXVIBchPo(n(o(brudp.ahnacX"zA3arBypreЯh遧płydgحzxɒ9p(GGGArpz(qщ`x ątk)HjhaM ŚtxP(yywerssalmu,ardz!XPHad񄸪i krAzusty,8zadrЃ(akoeɮ2…Ёh@wi (Ps 68,8-9.20)ً䁹ostg)ylzecpen.ʀen`hoczu:kÃɉ,x@OjQPaXp@Kpop1hJibłądB* liw9mtensR!gD}8abyw?YZada@samS-@zilipnnzii AićTJzjtȖ Ycnó zuHiѼ^kiptXmyśl9PPeguy8WdЛjar.cnot[0bypnym8luni`Najw`0XٟȂjQlws8r0M)JJak֌eI@sic(40atszpitalȌod٘ bulalI,9cenyarlejnsobyrpzHwZsmiЖhokaHybie@䊢koń)IЀu ug10icstwo) ?oЅk @pCi?ԋ8ix?tajewobecusoblem謸ru8nʖρz8 wercuoi ؀wo؈<ӰDg8boXpwal lep9cb뷐SłużbHpelHɵYaj Ewang؁JezuЋӐPPYȄJemuononotahara kteryzującaudziokornych.ądzę, żeójścieąrog8byłobyławe.΁nasuwaiięnnyposóbdpowieanawojytaniPałużba –e䁘zeczPtostrażyałejei,tó8daiy.

 ǁǁ">Bartolo:GGG">NajżsOjcze Śwty,zywams(od 9atestemuszpaXHmiecezji.becszt`c8seminarzyshwp,wykpdowc w̓dzyregionalnymӁiuh Neapoluopzezui.Xstoejsce,Ȍ"`mapm0liwOd 10wsłpracjcxMassimoevola8dBHlac@kachsyj )szHgólnoaKubQNaszȂjgHroponowaIpddor!Pz̉(i ej.Ղstnicz߄؄+ej,obaȕpielexubóstwaakimagaѐ:zeH*0xtknIranhrusa.ćwiadniɛwo`y`ys8@onił!doęegoYzukiXobl aЈmo`„ȃ)niuapasTe9@orHsibK.ciqhćs,QIść8potencjЇȥzaoferЀo0)uarafiru(sy inspi@jignac,ٚWŻCform:ch!jc rsnikaiH{jyaePjnauch?zyǁǁPapieżƓhcikrezydepRoHtp.:kPem(tywIz”. ''&:oz@mar4tr0۸`temply'vczycѦyciuhrystusa :imył,oczynił.akochanieię Chrystusie.akżeowiedzeIMu, decydujesziść΃pipim,akn.omyegookona)ylkoprzezodlitworaz0tyk ranana.gdypoznaa`eślik@J.oważostałbity.ԄrogxktórąferhmuchowoignacjańskDladzFormkhyszłych0płanówroszęzobaXinteligentnmężznqdobrchłopakemurdHwiadc芌a!radźbyziąłrlopok@wa…będzb؎̅PX;tho,l(tYjlcadAjąItkżyzyґdoHz0lu`drzucającBt@jKwp#@swonarodeR;chciYׅӏmwagcierpieć,nohamotn aw:omH.Âhzrozum9e?čkuję.

 ǁǁ">Gianni:???">Oj ŚwtaemǁpodHWŻChquilHU!lolariaX(e 30at:stowaa8ipoyc8N`ymeluomiwpszcxm8dyH1óczomatePlnqw(yciuywatn(–rend_8nqwecsist`wPp!resgóPa(Fcik">Są놨0pytB7najlejjcartPmeoorg`tutajNсRgoBQЋYIosobą?؅Two4,jit4i(xszl*szYki.ӷymiSpojg sphpka@icky Xq.˒Zół9zgromad ɄjanŞ chqqixJSytchDXapt nad:ĤazoktmpKpowa jHuZbm.`T@hni@`?”usi!ǁe 0Hćę‡@gos@wioPlIślimyl1MjedhzIwyż88for^croezajmǔx`8tsum`a eawńcaiYrzódchcP֝(uRu[m(yrg?ak.`Ae0ndę'Xr8rzazen:szukaezp鈡p.bjDdg8uksokj>śxsajbarIjtnZa8ącAmё#sYn@tć.ngȎX *A@yd9miWielu7w(SeԣǓihHʃHstaZracxvpokojna謸.omyxta,e׭)8hojXDeasper˹ji:chuman.pro(atyfyjXtrM 膈qpbUI" cIkd,ɃÊ1dzodubud:h/+mhth6y1B6ӛeh_bdemac0dl,Iżdm넨żyeń, akżerzyżaielurzechów.rudnoestziałając śpcie ubHzićobrąkerca.leśliięta,dź,prośXoJ baczei(acujadal, rajkP99z(chęcaj. „Oj,chc(zajmowaYpolityką,o?*szyć.”ż,zyniszob!ɆhoduBogaxmonikHazt8ȊihmcȈbóbwojeyٍUć(bypwiejscu.

IalXispołeństwx(ściwegoPzjehczon.oonamofertenlobalizny iat聥napszźi?dpo`obecnychXasa@p!ądz,tóryXajdujIwamymentrum.΃(mężX#ktkylk.k.raażdySw8służx…ypżkoi*odrzucJstetyto:ooHultur8j8a (odpad).ȃ"tx jPӘa тGB8ral(zabij0droHP:swygodnpwcpyąErchchovma ni8ytkuimłATڤ1yzdkQemeryyteraztᜩAxʎptchwilowQinesўSmi ҆Hmjlp@dz5jejlC8.׋*\my{ʌmylęeׁ skxo 40 - 41%Xwx25oku Hcpozobe l`aTorywadz8dXrukcjCzyptkd*temuTбzahnu ?`PFXansN颔w szX.ɀXlepsXs!ePanwA .Ӓkaۼr s#12zbPrzód8wólȠqסiޜ݀o`2po٩Ynobar8zaPjabpgohI:(ɊpYjkorm@) ǁǁ">hДЉdemNapisr@źՉ+uInz2)mia`tdrczXWenialog/ooh(Nęp9PȖPdl0<,miHmˁ:twoadondelStrayMaлCjobr9i) sH+pDzY ׂׂׂЙkd osgo:waϑϑ>uO8entisei , 5II 1584L7WGG//W/WV2097WWWW2oW߁߁ߋWNjWWWTSykstus,SuperisitًɃe5ph7  gg">Romanumcetb29X.lemen`IIIhreveYCsicutobis302 1602.ǟg؆?Al@oartHV21.enedyktp}PraeclarzorP8if(p4:748AuG@iosaeȦ27:UQuemad modumresbyteri”, 15II 1749,reve “Quoib8X51Laudabileomanorum}r58.lemensIIIullaApostolic7Ɂ65.iusp,ekrety: 2ր75, 99d20(j6.eonC8multa7)824 IX ه848Exponenhq 63owFrugiferasz2{84Nihildeo脊h
<1ize="2">9i 21p.enedyktV,zemówienie9w 40-rocznicęegostąpaaoodajipdePzystkima 3<9H9z5. >/blockquote>[;a=0000012440WWWU←3o;a߁߁߁]ǀ;p><'7XIZłota6Giosaeominaeb48.߇ߌߌ3(WWW4o߁߁ߌnj<@List!Kard!meP1)942O/OOOO??''O'OOWWWO5oO߁߁ߋONjOOOMor.stawyasad0zeMreguła 1P33404WW6o߁߁ߋNjj.w. 1OOOOO??''O'OO4246WWWO7oO߁߁ߊONJOOOO. 9G'GGGG77GGG384WWWG8oG߁߁ߊGNJGGGG. 34O/OOOO??''O'OO50ׂWWO9oO߁߁ߊONJOOOOH7,38,3NJooWWW464ǂWW10w犇NJ{6O'OOOO77OOO79ǂWWOH1wOONJOOO. 27, 1, 40 ?4998WWW12w犯NJ@O'Obreak>[<iusII,nc. „SummiЁ8ificatus”, 20 1939,AS 31. 415.>[;aile=0000017594WWWU←18w;a]ǀ;p>or.iusII,ido˕H.emp21 1942.Jnasznajgorętrg,owe bożniokiego PstwaxAncoraztężjzrastyQńbogackimacnigłębHewnrzni0dyrociaiwJcaparcoradycś zan:eokorpoddZwska0iomormHHrchiel9Yczy8xrozszeraról08Buwiczlew op؉oӠnahdnkinyłecoL WWWWWW??''W'WV853WWWW19wWWǝWWWW.st.asadn. 1, 12, 43,enedykt,V1ZtullaGaeomine7X 1748'MXV Аm.SM815,%">,">Ad77">A.nsbruck2I27ieckich, 892Ч tNHrfeto6駁0ȇ~w)jkcjat.؃#YששրO.ӆ`lunda82r*6,adiamKongresu£Al747.ז86WWW20w皿ǚG@D8ord(8yQMConferencelivaint֍38777777764WWW721w77Ǎ777774j.wׂ׊׀׊׃׆׊491WWW22wׁׁNJ׊׊ׇ׊ח 5jOtóżyrobiewyppełnIludziatolikyszystzasyelem@borganizowaJiktywbSodaliMariań8ch.iadomȪAżerogowChrXusa@Jegścioła0gdyakdająroni,awett0,9azórKsiębjawiaćkojzamiary.próczślwrwaZi瀈tonajazdAużyw"Xnmdlkpowolnypsuciaerczatruumysłów,8ypomagimezddzҵkrud8oszukqstPdixwaćg>Nieodxn warunȏ;bytst@i)jz`sko,dlażdssa:zlachet8odw0)bożnqkors(Xwytp!.ځ0moc0Maajświęts zejyowinniściesiłowaćdoby@dlahrystusaudzizisiejszych.awalczzarawdęroniąy.leoegopwtrzebamietsi8posługi.akiżcóbożeju jśćaponi9y?Ѐdstkimzezilnnaukreligii,zaznajamianzꂨdogmatem,zasad moralno မliturgżymewnęXnyypublici]histor3obokCdium@aranaodaPjachatjannod9edniobHe środkiozwijtakgóA,1Aodowkulcznków,osowPnuYaruażd ,g tsekcjeakade,tóreyłyiegdyśQbyhkteYycech)+yj1or0izacji.ogpzk0 Hxnaadyhpzx1eńoła8xna…cholkHrezatyęaԅxdadz H8–krom`CArP, -od swinianthu*d bioriczajwswój.ob0hpwskute؃xcytols@jQzcze"ӟwtylkolXy duwqiaymio@Yi8AwH@`tintelektu@ejo[lsQ呈ˇwpsamYz)Xst,1c`odbuxhIjań+ł< uqiHetw i10[Emuu_e.І wp 3ideowwodP*kol`k@c współpzoxrH[Iai qXrabix~IIzbrqr܃/y aYwo)sfZ!ʧ0Ażą#Xw(celomomotxo[kreriobaBZXy"YX>u!0” [;aile`=0000019755WWWU←23w;a]ǀ;p>.w.77777777420432WWW724w77NJ7777777777761163WWW725w77NJ7774PoAktAboruatyk.VesjHIonst.DeccleshChrPi?????''???369WWW?26w??nj????piusII,̊в(ard.em21X1942WggOOO~WWx7wNj}VPm.awłoskiAkcjit., 4X0,AS 32. ،////////777WWW/28w//nj///>or.st.as. 33.[;ailepos=0000024236WWWU←29w;a]ǀ;p>[iusII,adiowerzem.oongresuarcin., 7Y 1947,AS 39,. 364.N7><ߌ___GG//_/_]241WWW_41w__nj____Y,Ќwłoskiejkcjiat028֌130. 434WWW42w狿NjList „Quamvisostra”QEpiskopatprazyliiHA5ss.160Ooggg66WW3w猗njOKSM, 30ɣ30r7777777788WW704w77Nj7775or.PO..lundain 6h6.deszystkimauważśmyugromnnasz8radościąiln8ierdeczizH olickXwspółpracę,jawia8csięakty iyłączeniuUchodaPMariań耸oólnego逘Związ`¬qtak, żeużjekoXX*ępowa08jHd!z(czXnka.enXóbhgaowktórxęst8ubhpodkreślałʐdnihi (sam[5Homin,;aedleopiniiRmoɅ2stawaćgdych!ciemlboniwhemhkoordynaJlnywysiłkówzxylad iQ@9w(osł:elu,mswa śtaezusahrQiK ocyt(cpełnym]zaplpwinni!hczas,u֊xrozwijuchoweȈaol`gorliwr.ϔXbowy–yokrotʏanН9tHskhqi[<or.t 20, -27.>or.zczególnieiusI,..rzypis 43,rzem.oodalicjiima3ria, 24II 1935cIelegramZjazdułoskichM, 12X47raz0 17. [;ailepos=0000031597WWWU←59w;a]ǀ;p>,Aktór{oaXskByzadp(yÅ@nxżąa2呱(subqti)Xk, że9nawetprwoln1 ć” (p9Dec0S. tPdHndulNr 3212֝@43)H$amyto?mn.:boństweśću@tceajśtj (ت:40),Hw p`(3qcoroe@ٔxe / ćwuchow–/AmkH(9Izęmu. ُługi0ormub gpxn(Q (JaBerchman {FranciszS8oużycme(ryafu))jiu27m`;co n`usxctweͥp4rs(ogxszpy)ynkiiciliźgo (12h3! 64nW>[;aH=0000033675WWWU←63w;a]ǀ;p>[<or.enedyktIV,łotaullareve „Laudab`omanorum”, 15I 1758,tatuGralia 31I885,st.as. 1650.6>[<st.as. 14, 1, 33, 43razrzypisy.. 22, 20elegramu 71.fO>3736WW1wNjta0,elegram (71)Njׇׄ62'WW2wNj..n'wwp,ʮDuringeceyearsȲ EkopatundiiH0ɯa8. ggg755WWW83w獗Ǎ.zczególnieřװk42@43(߄'OOOO77OOO913WWWO84wOOnjOOOO̗O..lindain, 26I62/??%lign="er7xb>TablefÀЁ0sXWP="-1902829>I.ecyzje iokumentyapieżyaematodalicjiariańskiejkresied 1584( 1948

II.iusIIachichblockquoteggbWU1126>KONSTYTUCJAPOSTOLSKAONGREGACHARIAŃSKIh„BISAECUL” (AASL 27rześnia:,r 10)cO38937>ދXejwu7/7?:5095008StoaXskaatwierdzXmiany(naszymuchu051281>ListoEjącyς4985>IVaweł֊WŻCO߂߅ςȅ5>SłowołaArowane9Radyykonawczatykan,tyczh972.58857Nj׃60814>Jan9Bądźcświadkamihrystusawzóryiwww7968>VkOj.ranciszpodczasР0zespólnotą Życ09cijgo073113>Niekteytad!ppzznkówypoXdzi(eloLa'aOMmbp:pagebreak/a> NMody> INDX TAGX 0C IDXTINDX\ 00?̀01Uڀ02VYɀ030]0405ր06-07.08K09[Ҁ0A\60B(0C;IDXT(4@LI. Decyzje i dokumenty Papieży na temat Sodalicji Mariańskiej w okresie od 1584 do 1948II. Pius XII o Sodalicjach MariańskichIII. Stolica Apostolska zatwierdza zmiany w naszym RuchuIV. Paweł VI do WŻChV. Jan Paweł II do WŻChVII. Słowo Ojca św. Franciszka podczas spotkania ze Wspólnotą Życia ChrześcijańskiegoKONSTYTUCJA APOSTOLSKA O KONGREGACJACH MARIAŃSKICH „BIS SAECULARI” (AAS XL 27 września 1948, nr 10)Pius XII do Sodalicji MariańskiejList potwierdzającySłowo Pawła VI skierowane do Rady Wykonawczej WŻCh Watykan, 15 stycznia, 1972 r.Słowo Pawła VI skierowane do Rady Wykonawczej WŻChBądźcie świadkami Chrystusa na wzór MaryiNiektóre pytania zadane przez członków Wspólnoty i odpowiedzi udzielone przez Papieża FranciszkaJFIFxxC   C  n" V !1 8A"7Qauv2Brs#46Rq3b$CSUD%5W91Aqr"4Q!352CSRa# ?8Ʒ핼Q{MYTLȑ5`ʝg®]ܫ3H]į?.#UuX0Ⱦ!qfv!UӺDԖ*ccتQSVSTT]璘@H]"3OxhHH^ڙ4$q*Ohܪ",VѹU]DYl^J#swe 6/60ٿ(iWuZr+DU5U.C*<`wO6'ŕP,$G/KwG{Hzo-9`ܯEE_nmE(:cQ]i5CMt'CB>//ycu==ZZuDUT_#u#TvbK ߭*XY_=β:v54]||#{R++M*wjfWVVl=YF]tJ!kUSe]ちه!B.45e2uo]Ds-{ٸoRĿu*/m6k܏tm5a4N_ Qun>#zѱlqcfanԹcout定6i]]tBJM Y?bֺK-((alPߣĪkvMW"3OxhHU-Ohܪ",NOV ]XΎ:kڨ4ʯ^2"dv<0\VeQXdUT|lknU}4ԍЛ.i$0o6VEzSީs#W_WhL-%Erb ~ԛ"9+'Ggh`rq 7:8O{VuXuPI ѲXdj湪**/4T!q/`Y76Ď_).r+eWk&n/8wlt U djb=QQQSeEEMQQHRcG! )ۄE ~K_%*hNES7C>%.whQ<٩Oǵy5EEZ(1 '}"nWK,TQkrj5jEs]:`?8ˊcG7h*(gDEt5zMSTsUQQWd\^^ڙ4$q$wHmL^8qN᧴nU|Wj[+IOhܪ",L/H%`\p]xnB>,Rى)Eђ&V%^lUUVUu$#sUU^jVw s7Z\^^ڙ4$q$wHmL^8qN᧴nU|Wj[+IOhܪ",L/H%`L6$h>͇hekϚ9/VP\83ӽD>hc{)r{!EOb[0U@]Z [U:GkDM:5L);lbEn{IdjBj@+++S4$~BG)4ʯ^2"ei8i_ڼdEɅó0i)2bZnDW85W9zY*몦JK4W=U\]UWUU;cɁ8iӤw,gqe3i)ճLNOTxVTUta91M$EW(\~ߓ=fQ9;lk@z}eDD7|t~Z]NJKi]Ucry@T]/n_3 D/%`zE{jf"Бđ"3OxhHU;#ѹU]DYl' =rW0 ;sV7EkFb=drCzrNjaἪUil6+cuTF"n*"5UUQNqǝI%Գ2?ZԫՒɲTT+uk>tur|bq?H=C+ӇbV(StIeej+"*QWXWU&@ >cn$XWZS9cIzMUvj*Bg/-FU~W9[OEH^Uʪ#ZTDDUUC< aN)oٗ[WF U7Th63n84#Qڑ.SGՖS'u_'/&"瑩U^RBVWWi/ I+S4%\S8i_ڼdEp7*+xȋ- XEDr 8?q98ʿʽ5Oih!X'-\˺..}8\o7=Uu\%z6DDD 9@p?ixLܤ2FVN]sEAt{tFDF 8A pIbLĵzuyYtT6oTÅ=w|MdM&6j""!a|/hXz`Z,$4qqBjrUT rDh H]"3OxhHH^ڙ4$q*Ohܪ",VѹU]DYl^C50L`WT+~RWW;}Ʀ{EэEUB.smxxmncbRF神?ٳWk5z xˈ[S:ͥkR:Z(upě16MWw;r5&tJn3Q1Vy; ۫0fsqʱnT_FUUȺ9ʊH$ kd/&hb,9앸X44;fw95&KlxB9x:̉,oZӶ6p-aV}r6}j:QuߦדSծ5pQsrOX3EqUPu|颢.J:_=g t?xE##E{jf"БīẉԘ5^(il+DTȋ+vHQʍTMU^%}(쬰ᥓ`Zj؊yiEDTX٢sEW 57 <OS;;"2J;Gb4sMQUHjji:}K8)ibtֵ_R!z#f}."z|O'"i}2FL]YɻIw{8*Mt(DG2jkEU]|8Ŵ^!0 hk}5C`CmMcQ= X7+;'Fh."nD5f\w.Qfrt/@8'4'#ؼ{%jj*uBϞ&2:\w:Vb_+[XSr""fT95h\Ֆ َmV2}.H5MQy]ܽ]QN|[ҏ}F^`5`_ jӷEk\DUt HYɘfi޳2o%3oWҢqpQFUU*~-nֻErM4V1"[` ˮ5}7B-;uTS<25Fr*zS{OAlwWit*]TWiT] _Yg$ty m%4#ںT/6,f;ysoLjE˿Ig@g 5mݍԹTFP[嫫4F5zmtCSoUeLՋmLJnyzDrΫW]ٝ4u]f,%VKe/Wh榑l9VT2GXet{s>@ީ45w:6@t3a<8sn&.DEu$-]7GM"k%ekX<+VDEёe󞨞ӥ8t3Qϧ˳ɫ dIivsT:M0\;Ma–+~SiHVj]wUU=tZ!Y` Z!ݴ{7s˪z WHmL^8;Wi/ J{dp7*+xȋ-᧴nU|Wj[&UUtD5eERD9]\WSھt;0q5ŻT/S{Wf=y3,C-b-m¢:x#M\?v4x} P[UD*rU[-q`^1rr_"k36?whnEk љ3)8~忬Vaϝ) w>t) :Y^:jm0ރ Oķja Oķjarg#AP'k9RԽX95FTSU[jii/(6M9MS ̖5ZVnRQ\_UFEHw9.MulJjUi>ɏ%2jYHy:Znl:HbT9l*i Rh"ne{Ol+L33nw .ɲ-Q®13A`yhUj+Uzo%k*.FkTr4n>"*]TULq W X_9a⫥CiusgtLV+iDu=G Z5uF\ʪ9}X֮HL&GlDkX;]"3OxhHH^ڙ4$q*Ohܪ",VѹU]DYl^Jk@$lQU\9рoMQwZ$T"df0i-}o6TW~?jj}'h0iLM}\#dΑ[[%rYvr޻m.jډ'IzϖW+|p+8*;cZ#0̱9ٻYG0 y+|b-TG~޾U z[%DyNWr];E&ٹMvc;@+& m߼Ґ|71~JbI࣪=%O㦦0Kz6`Kz6W*z/1?xDe )"XLHr%Tb}|x}Qxq:H7EST^h*c3&Z9k$Iޮ4TNz.M5&)M 'Y#Q^h[ uFux\ޙNGJL֎Vm s_$z~NUӽꮽ螽QUu#E]aK%%Kxn令6]6^g` ;V8CyF+)x}'N<%qemQ\_2D97i*ߌ#Q]+^^_UW^|Ԉ?-K\'*αyE݊ik^J)O+î:Jڤ3}5&m$E(eD25cEOk ~[V#ZxO&qGҾ4%++S4$~BG)4ʯ^2"ei8i_ڼdEɅx[pjۍLpCzW/UD{/E\)5p޽onnݫLozƧz_4Þ^f\SV9J*9QyS}T5igI- I(-yfVYSSj3>6z)/?vʻݬ>_짍\gޯ**_E䞤D؛wL_qJ;]+$ۮLWS6:ϲ#jWk5Oe㛣,8xOPjJ]$G~royG+݃*놕]5n^'wϖmlLF1Ms-kmlc*LFe݇-f;}4tGMWw 85'wU@qk=QFUw.T3Vأn:S! Baϝ) w>t) :Y^:jm0ރ Oķja Oķjarg#APr%TČ)"XN'W}'4k㼵c{oD_';v|jj^=X[Wk\\:L:-e~B|^$c]mT^HmSeےt>]F94Tr4nbkD۽J1ˮjwy}SaAE-by~M)}]<p.c^p{fΫLKH$Ezz]ScPIM;G3jQwCeۢEqK]ۻrq]j628lM^#M];t6}c>9IY=K*)gv.*n$Xۉհc+4c]epR$ZkbI!1S]QOLNMqS:ĀWWi/ I+S4%\S8i_ڼdEp7*+xȋ- X?TDUU{e;穕FW*t94pӑ\˶'%> /j=g1]\(?OO,㕆o4V%j*hIQU[IlSu]4W0GOGQN>3[t.rb;W??o |V\W~eQn 1ʣ?Mq*>ce}P76 Oэ:RF6|LSi<uG݉t`WoF_~?loF_~?^:T1F#73̡?K/nSD2*lO;XOo=Sh׭bҪS5U#^EU]7Meu仑K/||^RVV^H7諦?G{TC#Ukڊ7#s)+QɁ)oX\O?˞yäFqÍ}E+SNuw碮hb|9b\&Nhܦ(K5kXx]8tl {OY.i5^]jrYhV[Xvtj9*.MSrW -sPjmrs{Mobzdq5ݯϟdMjuwONMW8[Ȕ7MU|W+uqG#eb=jk]u%}e'UB45+.RUȺ^tNMD;,+Ov.3jlm9y͛aT9ZK~QQU7ˢuD; ކW-,/VEus؆õjŸҘi׮M˵MUKgq™FŤT}EF'~k&;+xoOܱ26GlPjW$- lDD1lcc4 geж veDwȩ\7]ԉȆZ.ݮs]e0[8;Qf1M0'lʣ?Mq*>c]G/~xT|>ol w>t<& m߼Ҙx(Igx驴z 5?ލ55?ލ5ʼuc;KGOngC-H?_S2ܧceU:؟q_)v"TzHѯ[?5*/y33"9* 4dlmvZ嚴lѬ}c6/WlqJ;?sXnESTt<"b\)lŖ٨T̨VU7rܨF dەUEY"o|]n{kyrɛ{?P,8a"= r.Di/sp{SO`.5sMQ}qGYn TtnG'={pN?;*m:%+ܾNN]˲hEgNVO\tҮE5DֹI{}>ͼ=:YEϤ6(?TTEELe~BGGt?xE#Wl{FWve4ʯ^2"dj*"nƮ`䥦rW]9%ɜb|]l6k.U,(U/MEϋ2Z;cھUl~v7^Dqv4k. +_'uHEOnگ55S6N[rzrhjq9ͫ]~\g(46:IֱW",8r::HSRJ$]]boT}V.ԽVɋrNcv,O9k`:wVZzTOvtEԕslJG TWIU*"N[&&ch#DƣZڍDDDMkL:^|#L>[{߹@]G/~xT|һ*w ^853yCO| ->F6|HxL>ۿy1MQv'Si ^j~%U}k j~%U}kx=Pv"2[,ʦ$eOu>Sa\:vE^ӒWS /kw ˄EZa~|cat?xE#(:C~%qn3Y0 j:ԍrA\6r+]z&"XmݧIn>&.^Wj04ʯ^2"K%J1^=ȈUy')1>ja i7Ral?ygY'Q7UO5MUfFi]s*35iZTTez"^e%dUhbyafծ.YeEpۖSye4\y_$t=U{Ur5US;4-19ٽYG p c{T+O)+HE_n"jYsŒE[wkQʟD;Cp ۡS2oUUWOg۳ޯ $\Ng1vrߟ ,r.Ղ#]t6FM5鱴Zj""""l mW7/U.e#<} »*w ^85'wU@qk=Qg[/@Z|& m߼Ґ|71~JbI࣪=%O㦦0Kz6`Kz6W*z/1?xDe )"XLHr%Tb}|x}Q FlOLKGy4xol4zubwDDWOVrMU/dLcOudDQދދIŘWe]JteK5X{S]SքK ejG_KI#հƞk䊟etOۢ˳{8 l+'Tv>Lmx5AOr4}=Lh/t^JSt]8G< bכ7CUycUV".14MQUv,ӿjLLfx5ц4[ OF`4(bb19#Z"wUW{AwJJƭ%W#>|ETy.޷7.Nébeصjb =p8-Ω~7[/$Mu&򷇪3}4sQS̅ɿKɢ4X#/m8һwr62s\YN|Ẳ-W?/8j51̈ >ߙT~ Gq=+27\A :w4 0ocnΔэ:SOQ,b~/56A[ѵWߏ[ѵWߏW gi~ (eObF[,ʧ[+>[T5`^(6|-AU][*E,N9vN;a`옒`bꢨ\UDWU>3hCddzEolد* ZFWUשn~aMM[Nt5/F1"'5UDM *)s ŷW]jjl?VĮDMDMf4.ijjiGj>|1؛E7p~3=tpݢEu0#[΍uՕ3-c~_QuCXN`ύ[7ce}P76 Oэ:RF6|LSi<uG݉t`WoF_~?loF_~?^:T1F#73̡?K/nSD2*lO;XOo=Sh׭KM#"6#܍kZD@>ROqmx;@}eJ+\jv.O;Ղ_2VDXŨwE2.zsGtNKWy87:UUYr""&F̷F6|HxL>ۿy1MQv'Si ^j~%U}k j~%U}kx=Pv"2[,ʦ$eOu>Sa_|Vj#3>0?x>\IoYQ"r*DCn6MuUD$㉹jTe㵍mMgUH鯒oDq3:|*O7ʽDCN<ؚrj&UUUdEc q|xoj/WD|g ,jO)4汨yDU+Qb\F1bE$j.SFﴚZz P˃C Nr#*)l.5]$v*zEL a'd:6a#.YʻW9UUUUu2YxJ]"3OxhHH^ڙ4$q*Ohܪ",VѹU]DYl^sc'~x`ڼ/t=BW;t|/'ӹT_U3 Jqы2 [)̩9zm-U]F54UOE΄9i<4)Vtzr'*j+WY#E&jG8d_pin]4k22e-Wﴺ,umD^s\{WUES!];~jaL8^*M:vڱ]ǦކXV x4߰5NvVY(E#MevLUVa\{h+n >M*MV\:0>ߙT~ Gq=+27\A :w4 0ocnΔэ:SOQ,b~/56A[ѵWߏ[ѵWߏW gi~ (eObF[,ʧ[+>[T5`q4IcƲTWVʑ'yDMtDESKW^pe_ļ⩙֣r|b7zECr)֚G;H\*/(>A_b[jl V Ȗ9azsG5wOQQHRcGK3m)W6leI"o$Jڞz&Zn#UTwn'R] [4v'UkʋVFpNasd#Xb*;yh j*/kѪb|᷊ 6郮6VUvիTMYp»*w ^85'wU@qk=Qg[/@Z|& m߼Ґ|71~JbI࣪=%O㦦0Kz6`Kz6W*z/1?xDe )"XLHr%Tb}|x}Q FlUUCCK5MLŒYr5j&*숈3Z(ӰvH X1ONjV*i+;EM꒿oK% a]O"VRR\ kUvk]J\-Viit3TFUG1]TTT]PVgGx׫ƦwWVJ4ryǣ0hl;uM]+`eiZTc+j5>MbW#WIoꚽ_sV+&>⺲+;?ɬ NVFhe4{,EMuFy]|:0a&Yp]8jdcRR־DUMuTbh55]v= JH"C FG5jlCJRWHmL^8;Wi/ J{dp7*+xȋ-᧴nU|Wj[&h'5˾*>C۾͡4 FU*_ߪsӪ@⏂J%G6RNzS&oU\Hb\5i6%MwWDUPD3\P7dKrfΨNj*+Sg=UI96=YgXotOG[C*Qt^5tZSeEC}exEd׆DvG/rUq{}\PIMULc{WG5]QQQQO_oTU ¢:JJJv+g\*"'zDNKIpoX"8øSb*G"k}D3(*RUU4DDE^K9 ̪? x{£8ߙT~ Gqloi|71~JCaϝ)m'{?LjS-ګXmS-ګX}\Y3t@y2ܧceU1#-H?_SGk -Gt s.*!&njk]p)'ҵdr3O6i'_V.z*K|(Y*&1T+1E&\?#/1W*"++S4$~BG)4ʯ^2"ei8i_ڼdEɅ\^}`*%\yjb ꉳ*ʷZD"uGGgx3. aK3lqQΓCEVGn" >ߙT~ Gq=+27\A :w4 0ocnΔэ:SOQ,b~/56A[ѵWߏ[ѵWߏW gi~ (eObF[,ʧ[+>[T5`zE{jf"Бđ"3OxhHU;#ѹU]DYl' =rW0 ̪? x{£8ߙT~ Gqloi|71~JCaϝ)m'{?LjS-ګXmS-ګX}\Y3t@y2ܧceU1#-H?_SGk -Gt ]"3OxhHH^ڙ4$q*Ohܪ",VѹU]DYl^JwU@qk=QOJ̪? x{£8ζ_ ?x`L>ۿy!0ocnΔ6GTzK=؟MM5{`b7o6ӶUXEE( SUTUS:L8ڢnkL`?i'Z C<w~/r_\L-?C-RauQ́Li7*jr|:@:/WHmL^8;Wi/ J{dp7*+xȋ-᧴nU|Wj[&{V5j1*µu5Yr}4j9WUUUnx9޹k1`ؽ?[ݬ0??T?X??T?X9b?ۧ˿O?qPbdvK m%:ZvGQMUWdDDMW@u/]u7b]WmE5y t?xE##E{jf"БīwG =rWZN{FWveaz@+++S4$~BG)4ʯ^2"ei8i_ڼdEɅWHmL^8;Wi/ J{dp7*+xȋ-᧴nU|Wj[&]"3OxhHH^ڙ4$q*Ohܪ",VѹU]DYl^J t?xE##E{jf"БīwG =rWZN{FWveaz@+++S4$~BG)4ʯ^2"ei8i_ڼdEɅWHmL^8;Wi/ J{dp7*+xȋ-᧴nU|Wj[&]"3OxhHH^ڙ4$q*Ohܪ",VѹU]DYl^J t?xE##E{jf"БīwG =rWZN{FWveaz@+++S4$~BG)4ʯ^2"ei8i_ڼdEɅWHmL^8;Wi/ J{dp7*+xȋ-᧴nU|Wj[&]"3OxhHtˋ~$4vD;[&}M͑HHcbSmڦ3o]GB9Gn{FWve-e'8&"[[- ucbcިMUz] @%`JFIFxxC   C  " D !1Av"78Qa26Bsu#Rbqt$cr331A!qr45Qa"#2BR ?4D@DDw=hꢡP͎Ǹ '࿓"X^JA=Ʃ .Z nj;OK`Y{t-sFp '9MzUo³k&Q[KO==>8z *@T_g 1 QSUIO,2~ѳOY|Ú8l+ye|so (D74DTD@DDD@ة -K˱n2[t4YcW5Aߤ''&VAYW)WȡI9lWKupQ}Yk|*6ILp"kv ߼vQ^KL (O2-2;Z Uwy$9[51;Fo.O!^Stv_p;lGnD^[bW$D(?F9JCkcɘکiʃ&a?dD[gL]f+Hwxn"83&-7+aY͇ W{HT,5ukfMDƗܘoi;Eޏ&97GjKJuV&<ޕcMP)cۚwqls2P" """ 4kٿU|)u-FM{7ꯅ.RT_&ϼ:3N3Į-DEZU0˶+[aXp*ifAk@s\:4Tχ ]4+a:쑄n4B.N(_ނTݪ>/;iUѹɷPZ*j %%;]a\ADXKffzR; u{Qأk4ѰGzDEOAD@DDD@i׳~R%RZ8o_ ]| Mxuf%qj.vM`z\4K=ML8`9 yRL´1n2O>ZbG=\6o8sd;pdO|vr8^cL![CT;ݎ폵D޳\'peqϨue__MOXꋶIWqJ*}wqvL%Ax^]MCW/JO:6w-ߤv~g}XvfGjmq6 zJHPѳZִg`?}YVDԐ {\I%rI$JQ=D@DDWv <3&`{װ9pWq-90ƾyRܰܺ6mV4R}ocu5KRZ߶Ŝ/"/ͳ na׼"٨|1:G(^I;\}ǯgz_`waxvdvkYLtbJo͉ik[pUlGk+7HΒ}:F߿ײY&eto;c$u".:{5RcHOPἄ8Z8 <=^φ4M-DM*:X`kN{Ag*Bxerly|o#3{A.Mxuf%qhŔEOAzb|\i%sq&:k^&$mFox{_}t{Wa;ZɕŇ_Q^svp~i}!}1\e⢦gTIt{,.sEY'LWO;'̭F]VK?!2aD@v/K˻~rt*m6Q,RRi9yhY Rv4;Nq@ ۠ Zɕ)44X7rɗkTONXâHk,iXC5dsfщZXtVkl=Q,k-fUJCoɭ*z2Fwv+FkٿU|)uf(\-A3aQO&Mxuf%qj9}xgo\Q;/2=`vV]@#rJ}ozеS+n۬7k;;OB$ɵ~/MUE5q,ieopًckbؗ WCeAaqL7mzi)7lLVXcyjTC䑭ټ7rv.1K^le:Jf4u{IHzָ~? [5hC>ؔݫ{4;bGBk&&KKD‡;OjlP `?Qj~WgzlD@v/K˻̋~rL}]c_A Rvƿ. ^N'C\^QV՗P-ƚLT,G[B-\DkTv9%TrBwLk3덶wVY+ZL2Ϻ~?=hfj7 :(nsewY).t=E4UP>)d< 1r!{ nKMCt6:O^Gm eJ]g3HO|v}}މγ1#Yo5~NYh㚽*"_,`??8ֻ܎=STK1,2F6q'7;aٞhUlYzluK"c&>W~k:h'fonZ&a1S?**lE#e5M#pu86Wjl>oJ}SM/EoJ hr:;l '~'ަpMYX Ցp7+>ͥ%v4`~q!^v:$=k?-wѦ_ {DK|(}dF *xXDE6p" ˻݈FWEԿ9]>ˠ ~rL}]c_AЯ'uǡŮ/~l]]Mk*JHeyqJ=oye nlׁ!}{7'f8"*Y=*Zڇm(DS. }$=;N$W*-m5֎l"#3[EǤwޢZ6pqNL{G5USy[nqVL5-햪}ɖ@5/zy•3'enI^jGosn|M{7ꯅ.RUe,r|qe瘾ESWn**7zt;X}C-=Db"䔏̴ysM<M6ۓǬ"o í1+u+.uWX]%]!,RDDh<>q13Tc 7k;EUϟpߗUxfܙ2ᔾl\LGn~~SoZ*)I #PZPv氻IzSI'wJ$=k?.\qć{Cݮ_99״D‡;OjlP `?Qb~7>OՄDXg""z^_؄e~d_h.Kc.?iO5$x}LkI!]tQ`x=DOx!c㑥k VxA4 Iqˑ&l-,5XjD\FIPeARU:Lost_N;S7p- 4إQXe-E!Q4w5{$Yv@N&W—_)*i׳~R%@U"o í1+Tț>|JDY\ۯIFckooQ[SkpM m<vhO%,44Si`86k\{ć{Cu ޵.]YLbh)7m7v8e7lyqͳa\-"$.>2SbxgleƞCQA;{cŽc}vKjĢxLۆ(,xbX<:lD@e慔Dq5ߪITN&W—_)*}xgo\ZND^[bW""" ,VQD@DDD@Q^KIj4kٿU|)u*7׆}ŪtMxuf%qj","*P" """ ""N&W—_)*i׳~R%@U"o í1+Tț>|JDYDTD@DDD@DDkZEӌ5@UUՈNvoh[* 8OX<3efnGuRt[J9]vD@DDD@FLISAFCIS&q